c S
Delnice s pozabljenih računov s septembrom na poseben račun za prenos na Kad 01.09.2019 09:55 Ljubljana, 31. avgusta (STA) - Delnice iz lastninjenja, ki so skoraj tri leta po ukinitvi registrskih računov ostale na KDD in se bodo z 2022 prenesle na Kad, bo KDD z novim mesecem prenesla na skupni namenski račun. Lastniki, ki delnic niso prenesli na svoje trgovalne račune, bodo to še lahko zahtevali do konca 2021, a bodo do takrat izgubili pravico do donosov iz delnic.

Centralna klirinško depotna družba (KDD) je morala januarja 2017 ukiniti registrske račune, na katerih so državljani hranili vrednostne papirje iz lastninjenja v začetku 90. let prejšnjega stoletja. Tisti, ki so želeli delnice na njih obdržati, so morali pravočasno pri borznoposredniški družbi ali banki odpreti trgovalni račun. Če jih niso želeli obdržati, so se jim lahko odpovedali, kar nekaj imetnikov pa kljub opozorilom ni storilo ničesar.

Njihove delnice so tako ostale na KDD. Da bi uredili to problematiko, je DZ junija letos sprejel novelo zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih. Ta določa, da pozabljene delnice ostajajo na KDD le še do konca leta 2021, nato pa se jih prenese na poseben račun pri Kapitalski družbi (Kad). Gre za okoli 66.000 registrskih računov, na katerih skupna vrednost vpisanih delnic večinoma ne presega 50 evrov.

Tako se bodo koristi iz vrednostnih papirjev, ki so opuščeni zaradi ukinitve registrskih računov, posredno razdelile med vse državljane, je ob sprejemanju novele zakona pojasnjevala vlada.

Priprave na prenos so stekle v teh dneh. V skladu z novelo zakona mora namreč KDD že z letošnjim 1. septembrom vse pozabljene delnice prenesti na skupen namenski račun za prenos na Kad. Do 1. januarja 2022, ko bodo delnice dejansko prenesene na Kad, bo skupni namenski račun vodila KDD, ob tem pa z izjemo glasovalnih tudi uresničevala pravice iz njih.

Lastniki teh delnic bodo sicer do konca leta 2021 še vedno lahko zahtevali prenos na svoj trgovalni račun, a po 1. septembru ne bodo več upravičeni do dividend in drugih izplačil iz njihovega naslova. Vsa ta izplačila bo KDD po 31. decembru 2021 skupaj z delnicami prenesla na Kad, določa novela zakona.

Ker je v medijih prišlo do različnih objav, ki so vnašale negotovost, so v Kadu ta teden poudarili, da imetniki teh nematerializiranih vrednostnih papirjev do donosov ali drugih izplačil na njihovi podlagi ne bodo upravičeni za obdobje od prenosa na skupni namenski račun pri KDD do dneva morebitne vložitve zahteve za prenos na trgovalni račun. Šele z 2022 pa bo Kad dejansko postal imetnik teh vrednostnih papirjev in bo upravičen do pravic iz njih.

Iz Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov so medtem sporočili, da so prejeli nekaj zaskrbljenih klicev vlagateljev. Zato so ta teden posebej poudarili, da je skrb vlagateljev, ki imajo svoja privarčevana sredstva naložena v vzajemne sklade, odveč, saj morebitni pozabljeni investicijski kuponi ne bodo preneseni na Kad. Evidenco imetnikov investicijskih kuponov namreč vodi posamezna družba za upravljanje za vsak vzajemni sklad, ki ga upravlja.