c S
Na Koroškem v teku več naložb v državno cestno omrežje 01.09.2019 18:15 Slovenj Gradec, 01. septembra (STA) - Na Koroškem je trenutno v teku nekaj večjih projektov v državno cestno omrežje, ki jih vodi direkcija za infrastrukturo, za kar nekaj projektov pa je v pripravi dokumentacija. Največja trenutna projekta sta obnova ceste Mežica-Črna na Koroškem, ocenjena na 5,3 milijona evrov, in 2,3 milijona evrov vredna obnova ceste Podvelka-Ribnica na Pohorju.

Izbrani izvajalec je z rekonstrukcijo ceste Mežica-Črna na Koroškem začel že septembra 2017, a gre za obsežen projekt, razdeljen na tri etape. Gradbena dela zajemajo rekonstrukcijo 5,8 kilometra vozišča, sanacijo šestih premostitvenih objektov, ureditev dveh kilometrov opornih in podpornih konstrukcij ter ureditev državne ceste skozi Žerjav. Pogodbena vrednost del je 5,3 milijona evrov, pogodba pa ne vključuje gradnje kolesarske poti na tem odseku.

Zaradi kasnejše odločitve, da se na tem odseku zgradi tudi kolesarska steza, je bila nato v najkrajšem možnem času izdelana idejna zasnova kolesarske poti, ki je bila osnova za prilagoditev izvajanja del na rekonstrukciji ceste. Cestna dela se sedaj izvajajo na odsekih, kjer ne bo potekala kolesarska steza.

Vzporedno z izvedbo rekonstrukcije ceste je v izdelavi projektna dokumentacija za kolesarsko pot. Del potrebne dokumentacije je že izdelan, celotna dokumentacija pa bo izdelana predvidoma do konca letošnjega leta, so za STA pojasnili na direkciji za infrastrukturo. Rok za izgradnjo kolesarske steze je odvisen od poteka nadaljnjih aktivnosti, med katere spadajo pridobitev vseh potrebnih zemljišč in gradbenih dovoljenj ter postopki javnih naročil. A na direkciji ocenjujejo, da bi lahko bila vsa dela zaključena v letu 2022. Kolesarska steza bo del načrtovanih kolesarskih povezav na Koroškem in hkrati del državnega kolesarskega omrežja.

Drugi večji aktualni projekt na Koroškem je obnova ceste Podvelka-Ribnica na dveh odsekih. Rok za dokončanje teh del je marec prihodnje leto.

Finančno večji zalogaj je tudi preplastitev vozišča na cesti Holmec-Poljana in ureditev križišča. Dela, s katerimi je izvajalec pričel sredi maja letos, so v zaključni fazi, poteka še izvedba talnih označb. Pogodbena vrednost teh del je 1,4 milijona evrov. Trenutno poteka tudi 830.000 evrov vredna sanacija plazu Brezov gaj na odseku ceste Poljana-Šentvid, kjer so dela prav tako v zaključni fazi in bodo zaključena predvidoma sredi septembra.

V pripravi ali že pripravljena pa je dokumentacija tudi za obnove nekaterih drugih odsekov državnih cest na Koroškem, med drugim za obnovo ceste Črna-Šentvid in ceste skozi Mežico, za ureditev križišča v Kotljah, rekonstrukcijo ceste Dravograd-Ravne, ureditev ceste skozi Prevalje in za preplastitve ceste na Kope, kjer pa dela potekajo in bodo tudi v prihodnje potekala po etapah.

Na območju slovenjgraške občine je predvidenih še nekaj drugih projektov, med drugim ureditev krožišča na Selah. Pri več načrtovanih projektih bodo nadaljnje aktivnosti znane po sprejetju državnih proračunov za prihodnji dve leti, so še opozorili na direkciji.