c S
Kadu iz Modre zavarovalnice 3,2 milijona evrov dividend 30.08.2019 13:09 Ljubljana, 30. avgusta (STA) - Skupščina Modre zavarovalnice, katere edini lastnik je Kapitalska družba (Kad), je v četrtek sklenila, da zavarovalnica od nekaj manj kot 6,1 milijona evrov bilančnega dobička ob koncu 2018 za povečanje rezerv iz dobička nameni 2,9 milijona evrov, nekaj manj kot 3,2 milijona evrov pa za izplačilo dividend.

Uprava in nadzorni svet Modre zavarovalnice, ki jo vodi Borut Jamnik, je sicer predlagala, da se za dividende nameni nekaj več kot 243.000 evrov, nekaj nad 5,8 milijona evrov pa prerazporedi v druge rezerve iz dobička.

Kot je razvidno iz zapisnika skupščine, objavljenega na spletnih straneh Ajpesa, je Jamnik navedel, da okolje nizkih obrestnih mer in nadaljevanje trenda nižanja obrestnih mer izrazito povečuje obveznosti do zavarovancev, ki pri njej varčujejo za pokojnino, in zmanjšuje razpoložljiva sredstva zavarovalnice, namenjena kritju kapitalskih zahtev.

A Kad je na skupščini vložil nasprotni predlog in tako dosegel bistveno večje izplačilo dividend.

Skupščina je podelila tudi razrešnico upravi in nadzornemu svetu za lani, za pooblaščenega revizorja za letos in prihodnji dve leti pa je imenovala družbo Deloitte Revizija.

Modra zavarovalnica, ki je ob koncu leta upravlja okoli 1,5 milijarde evrov sredstev in pri kateri je varčevalo nekaj več kot 288.000 ljudi, je lani ustvarila 6,3 milijona evrov čistega dobička, potem ko je bil ta v 2017 pri 7,8 milijona evrov.

Prihodki iz premij in drugi zavarovalni prihodki so se v primerjavi z 2017 povečali za nekaj več kot tretjino na 52,8 milijona evrov, odhodki za škode in drugi zavarovalni odhodki pa so narasli za okoli četrtino na 24,1 milijona evrov, je razvidno iz revidiranega letnega poročila za lani.

V Krovni pokojninski sklad za javne uslužbence, s katerim upravlja zavarovalnica, je bilo konec 2018 vključenih nekaj manj kot 229.000 javnih uslužbencev, njihova sredstva pa so dosegla 786 milijonov evrov.