c S
Državni proračun po sedmih mesecih z 28,5 milijona evrov primanjkljaja 30.08.2019 13:07 Ljubljana, 30. avgusta (STA) - V državni proračun se je v sedmih mesecih nateklo nekaj manj kot 5,77 milijarde evrov prihodkov, kar je bilo 5,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so se medtem zvišali za 7,8 odstotka na skoraj 5,80 milijarde evrov. Proračun je tako v prvih sedmih mesecih izkazal 28,5 milijona evrov primanjkljaja, je objavilo ministrstvo za finance.

Pričakovani primanjkljaj v tem delu leta sta po pojasnilih finančnega ministrstva med drugim povzročila julijsko izplačilo letnega dodatka upokojencem in vračilo dohodnine. Samo julija je proračun tako pridelal primanjkljaj v višini 248 milijonov evrov.

V lanskem sedemmesečju je sicer proračun izkazoval presežek v višini 72,7 milijona evrov.

Davčni prihodki kot glavni proračunski vir so se v sedmih mesecih v primerjavi z enakim obdobjem lani zvišali za štiri odstotke na 4,90 milijarde evrov. Prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb so narasli za 22,5 odstotka na nekaj manj kot 631 milijonov evrov, prihodki od DDV kot strukturno najpomembnejša kategorija pa so dosegli nekaj več kot 2,19 milijarde evrov oz. 4,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Rast na teh dveh postavkah je izraz dobrega poslovanja podjetij in rasti potrošnje, so zapisali na finančnem ministrstvu.

Prihodki od dohodnine so medtem dosegli nekaj manj kot 663 milijonov evrov, kar je 5,6 odstotka manj kot v primerljivem lanskem obdobju. Na to je po pojasnilih ministrstva vplivala predvsem davčna razbremenitev regresa za letni dopust, izpad zaradi tega pa je bil ocenjen v višini 90 milijonov evrov. Poleg tega je država julija vrnila 185,5 milijona evrov preplačane dohodnine.

Prihodki od pobranih trošarin pa so se znižali za 2,4 odstotka na nekaj manj kot 863 milijonov evrov.

Prejeta sredstva iz EU so dosegla 400 milijonov evrov, kar je bilo 35,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Na odhodkovni strani so se zaradi aktivnega upravljanja javnega dolga v zadnjih letih znižali izdatki za poplačilo domačih in tujih obresti. V sedmih mesecih so dosegli nekaj manj kot 570 milijonov evrov, kar je bilo 12,2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Sredstva za plače in prispevke za socialno varnost zaposlenih v ožji državni upravi so se zvišala za 9,2 odstotka na nekaj manj kot 787 milijonov evrov, sredstva za plače in prispevke zaposlenih v širši javni upravi v okviru tekočih transferjev v javne zavode pa so narasla za 6,5 odstotka na malenkost več kot eno milijardo evrov. Zvišanje teh stroškov je posledica tako rednega napredovanja javnih uslužbencev kot ukrepov v okviru dogovora s sindikati javnega sektorja za sprostitev nekaterih varčevalnih ukrepov, so navedli na ministrstvu.

Transferji posameznikom in gospodinjstvom so se v sedmih mesecih zvišali za 11,7 odstotka na nekaj manj kot 862 milijonov evrov. Za 2,1 odstotka so bili višji tudi transferji v sklade socialnega zavarovanja, ki so dosegli nekaj manj kot 743 milijonov evrov.

Na ministrstvu so omenili, da je imel julija proračun dodatno obveznost do pokojninske blagajne, saj Kapitalska družba še ni nakazala 50 milijonov evrov vanjo. To nakazilo je predvideno septembra, zato bo takrat transfer iz proračuna za 50 milijonov evrov nižji, kot bi bil sicer. Prav tako je bil julija izplačan tudi letni dodatek upokojencem.

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo še pokojninska in zdravstvena blagajna ter proračuni občin, je v sedmih mesecih zabeležila približno 10,92 milijarde evrov prihodkov in nekaj manj kot 10,90 milijarde evrov odhodkov ter bila tako malenkost v presežku.