c S
Julija višji realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno 30.08.2019 13:06 Ljubljana, 30. avgusta (STA) - Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil julija po dveh zaporednih padcih za 1,2 odstotka višji kot v prejšnjem mesecu, na kar je vplival predvsem višji realni prihodek v trgovini na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi. Na letni ravni je bila rast 6,3-odstotna, so danes sporočili iz državnega statističnega urada.

Kot so zapisali na statističnem uradu, je bil julija realni prihodek v trgovini na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi višji za 4,8 odstotka, realni prihodek v trgovini na drobno brez motornih goriv pa je v primerjavi s prejšnjim mesecem upadel za 0,1 odstotka.

V primerjavi z lanskim julijem je bil realni prihodek v trgovini na drobno višji za 6,3 odstotka. Na letni ravni se je po podatkih Sursa najizraziteje dvignil v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi (za 9,2 odstotka), višji pa bil tudi v trgovini na drobno brez motornih goriv (za 4,6 odstotka).

V primerjavi z julijem lani je bil obseg prodaje neživil višji za 5,8 odstotka, obseg prodaje živil pa za 2,3 odstotka.

V prvih sedmih mesecih leta je bil realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno za 7,8 odstotka višji kot v istem obdobju prejšnjega leta. Prodaja živil je v tem obdobju narasla za 2,1 odstotka, prodaja neživil za 6,9 odstotka, prodaja motornih goriv pa za 14,2 odstotka.

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno z motornimi vozili in od popravil motornih vozil je julija na mesečni ravni rahlo upadel (za 0,2 odstotka), prav tako so padec statistiki zabeležili na letni ravni (za 2,8 odstotka). V sedmih mesecih pa je v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta narasel za 4,6 odstotka.

Statistični urad je danes objavil tudi junijsko statistiko prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini. Obseg prodaje je bil junija 0,7 odstotka večji kot maja, na letni ravni pa se je okrepil za štiri odstotke.

Obseg prodaje se je na mesečni povečal predvsem v dejavnostih gostinstvo (za 3,4 odstotka), promet in skladiščenje (za tri odstotke) ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 2,5 odstotka), najopaznejši upad pa je bil v poslovanju z nepremičninami (za 3,5 odstotka).

Na letni ravni se je med storitvenimi dejavnostmi obseg prodaje najbolj povečal v prometu in skladiščenju (za 10,2 odstotka), znatno nižji kot junija lani pa je bil obseg prodaje pri poslovanju z nepremičninami (za 6,9 odstotka).

V prvem polletju je bil obseg prodaje za 5,1 odstotka večji kot v istem obdobju prejšnjega leta. Tudi v tej primerjavi je bilo povečanje večje v trgovini (6,9-odstotno) kot v storitvenih dejavnostih (štiriodstotno). Med slednjimi je bilo sicer povečanje najopaznejše v prometu in skladiščenju (6,4-odstotno). Obseg prodaje se je zmanjšal le v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, in sicer za 3,9 odstotka.