c S
Gospodarska rast v 2018 po letni oceni pri 4,1 odstotka 30.08.2019 11:16 Ljubljana, 30. avgusta (STA) - Gospodarska rast je bila v letu 2018 po prvi letni oceni državnega statističnega urada realno 4,1-odstotna, kar je 0,4 odstotne točke manj od februarske ocene in za 0,7 odstotne točke manj kot v 2017. V tekočih cenah je BDP lani znašal 45,755 milijarde evrov, kar pomeni 6,4-odstotno rast.

Saldo zunanje menjave je bil lani še vedno močno pozitiven in je dosegel 3,789 milijarde evrov. Je bil pa nekoliko nižji kot leto prej (realno za 0,2 odstotka BDP). Obseg izvoza se je povečal za 6,6 odstotka, obseg uvoza pa za 7,7 odstotka.

Končna potrošnja gospodinjstev se je realno povečala za 3,4 odstotka, največji prispevek k temu je bil v skupini izdatkov za transportna sredstva in storitve. Končna potrošnja sektorja država se je povečala za 3,2 odstotka.

Obseg bruto investicij v osnovna sredstva se je povečal za 9,4 odstotka, predvsem zaradi povečanja investicij podjetij v stroje in opremo. Povečale so se tako investicije v transportna sredstva (realno za 7,2 odstotka) kot investicije v druge stroje in opremo (realno za 11,9 odstotka). Pomemben je bil tudi prispevek investicij v nestanovanjske zgradbe, te so se realno povečale za 11,5 odstotka.

Bruto investicije v osnovna sredstva so predstavljale 19,2 odstotka BDP, kar je 0,9 odstotne točke več kot v 2017.

Zaloge proizvodov, nedokončane proizvodnje, materiala in trgovskega blaga so se tudi lani povečale, skupaj za 850 milijonov evrov.

K 4,1-odstotni realni gospodarski rasti je s povečanjem dodane vrednosti prispevala večina proizvodnih dejavnosti. Največji je bil prispevek predelovalnih dejavnosti (0,7 odstotne točke), sledile so dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (0,6 odstotne točke), gradbeništvo (0,4 odstotne točke) ter promet in skladiščenje (0,4 odstotne točke).

Število zaposlenih se je v letu 2018 povečalo za 3,3 odstotka, število samozaposlenih pa za 2,5 odstotka. Skupna zaposlenost se je povečala za 3,2 odstotka in je bila ocenjena na 1.020.719 oseb, od tega jih je bilo zaposlenih 81 odstotkov, ostali so bili samozaposleni.