c S
BDP v drugem četrtletju z 2,5-odstotno rastjo 30.08.2019 10:50 Ljubljana, 30. avgusta (STA) - Slovenski BDP je bil v drugem četrtletju za 2,5 odstotka večji kot v enakem obdobju lani. Po sezonsko prilagojenih podatkih se je medtem BDP glede na prvo četrtletje povečal za 0,2 odstotka, v medletni primerjavi pa za 2,6 odstotka, je objavil statistični urad.

Gospodarska rast se je tako glede na prejšnja četrtletja precej umirila. Po popravljenih podatkih je bila v prvem četrtletju pri 3,3 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke več od predhodnih ocen, v zadnjem trimesečju 2018 pa pri 3,8 odstotka, kar je 0,3 odstotne točke manj od predhodnih ocen. Precej nižja je bila tudi od rasti v drugem četrtletju lani, ko je ta dosegla 3,7 odstotka.

Tudi po desezoniranih podatkih se je rast precej umirila. Na četrtletni ravni je bila z 0,2 odstotka za 0,4 odstotne točke nižja kot v predhodnih dveh trimesečjih. V drugem četrtletju lani je bila pri 1,1 odstotka.

V medletni primerjavi pa je tokratna 2,6-odstotna rast po sezonsko prilagojenih podatkih za 0,9 odstotne točke nižja kot v prvem četrtletju. V zadnjem lanskem trimesečju je dosegla tri odstotke, v drugem četrtletju lani pa 4,3 odstotka.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedala Romana Korenič iz statističnega urada, postopno umirjanje opažajo v vseh segmentih. 0,2-odstotna rast BDP na četrtletni ravni pa je kljub temu ni presenetila.

"Mene osebno je zelo presenetilo veliko zunanje povpraševanje glede na razmere na evropskem trgu. Glede na podatke v naših zunanjetrgovinskih partnericah sem pričakovala še nižjo rast. Za Slovenijo je izvoz izredno pomemben," je poudarila. V tej luči je izpostavila še, da izvod poganja industrijska proizvodnja, ki je bila v drugem četrtletju celo višja kot v prvem.

Statistiki so sicer izpostavili, da sta bili rast izvoza in uvoza visoki, ker pa je bilo povečanje uvoza precej višje, je bil prispevek zunanje trgovine k rasti negativen v višini 1,3 odstotne točke.

Izvoz se je v drugem trimesečju medletno povečal za 9,4 odstotka, kar je bila najvišja rast izvoza v zadnjem letu in pol. Uvoz pa se je okrepil za 12,3 odstotka, kar je bilo prav tako največ v letu in pol.

Medtem se je še naprej povečevala tudi domača potrošnja. Domače trošenje se je glede na enako obdobje lani povečalo za 4,2 odstotka, k temu pa sta pozitivno prispevali tako končna potrošnja kot bruto investicije. Rast je bila za 1,5 odstotne točke višja kot v prvem četrtletju, a obenem za 0,8 odstotne točke nižja kot v zadnjem trimesečju lani. V drugem četrtletju lani je rast bruto investicij dosegla 3,5 odstotka.

Končna potrošnja se je povečala za 2,7 odstotka, kar je toliko kot v prejšnjem četrtletju, a obenem za 1,3 odstotne točke manj kot v zadnjem četrtletju lani in 0,5 odstotne točke manj kot v enakem lanskem obdobju. Potrošnja gospodinjstev se je povečala za 3,4 odstotka, kar je 1,1 odstotne točke višja rast kot v prvem trimesečju, za 0,2 odstotne točke manj kot v zadnjem četrtletju lani in približno toliko kot v drugem lanskem trimesečju.

Potrošnja države je bila medtem opazno nižja kot v preteklih četrtletjih. Povečala se je za en odstotek, medtem ko je bila v prvem trimesečju rast pri 3,9 odstotka, v zadnjem četrtletju lani pa pri štirih odstotkih. V drugem lanskem trimesečju je bila rast pri 3,1 odstotka.

Bruto investicije so se povečale za 9,2 odstotka, od tega investicije v osnovna sredstva za 6,9 odstotka. Rast bruto investicij v osnovna sredstva je bila za 3,1 odstotne točke nižja kot v prvem trimesečju in za 0,2 odstotne točke nižja kot v zadnjem lanskem četrtletju. V lanskem drugem trimesečju je bila rast pri 9,1 odstotka.

Med investicijami v osnovna sredstva so se izraziteje povečale investicije v gradbene objekte (za 13,4 odstotka), rast investicij podjetij v stroje in opremo pa je bila precej nižja kot v prejšnjih četrtletjih (1,3 odstotka).

Investicije v transportno opremo (torej predvsem v tovorna vozila) so se po več kot štirih letih rasti tokrat celo zmanjšale za 6,2 odstotka, rast investicij v druge stroje in opremo pa se je po skoraj dveh letih dvomestnih stopenj v zadnjih četrtletjih umirila in tokrat dosegla štiri odstotke.

Spremembe zalog so tokrat na rast BDP vplivale pozitivno in k njej prispevale 0,6 odstotne točke.

Vseh zaposlenih je bilo v drugem četrtletju pri 1.043.907, kar je 26.422 več kot v drugem četrtletju lani. Največ oseb se je v tem četrtletju zaposlilo v predelovalnih dejavnostih, v gradbeništvu, v dejavnostih promet, trgovina in strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih.

Danes objavljeni podatki bodo tudi pomemben parameter za Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, ki bo predvidoma septembra objavil jesensko gospodarsko napoved. Trenutno ocenjuje, da bo rast BDP letos pri 3,4 odstotka. Ostale napovedi domačih in tujih ustanov za letošnjo rast slovenskega gospodarstva se gibljejo med 3,2 in 3,4 odstotka.