c S
Skupina Petrol v polletju povečala prihodke in dobiček 30.08.2019 08:47 Ljubljana, 30. avgusta (STA) - Skupina Petrol je v prvem polletju na letni ravni povečala prihodke od prodaje za 15 odstotkov na 2,73 milijarde evrov. Čisti dobiček se je zvišal za štiri odstotke na 40,7 milijona evrov, dobiček iz poslovanja pa za 23 odstotkov na 66,1 milijona evrov. S poslovanjem so se v četrtek seznanili nadzorniki.

Petrol je na ravni skupine s prodajo trgovskega blaga in povezanih storitev v prvem polletju ustvaril 236,7 milijona evrov prihodkov, kar je štiri odstotke več kot v enakem obdobju lanskega leta, izhaja iz poročila, objavljenega na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Petrol je na ravni skupine prodal 1,9 milijona ton proizvodov iz nafte, kar je 17 odstotkov več kot v prvih šestih mesecih lani. Na domačem trgu, v Sloveniji, je prodal 846.200 ton proizvodov iz nafte, kar predstavlja sedemodstotno rast. Prodaja pogonskih goriv (motornih bencinov in dizelskega goriva) je bila boljša za sedem odstotkov.

Na trgih jugovzhodne Evrope so prodali 387.000 ton proizvodov iz nafte, kar je sedem odstotkov več kot v tem času lani. Glavni prodajni artikli na teh trgih so dizelsko gorivo in motorni bencini.

Na trgih EU so medtem prodali 618.000 ton proizvodov iz nafte, kar je 45 odstotkov več kot v lanskem prvem polletju. Glavni prodajni artikel na teh trgih je dizelsko gorivo.

Prodaja utekočinjenega naftnega plina se je povečala za 17 odstotkov na 90.100 ton. Ob tem je prodal še 10 teravatnih ur zemeljskega plina in 12,3 teravatnih ur električne energije.

Petrol je imel konec junija na ravni skupine v mreži 507 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 319, na Hrvaškem 108, v Bosni in Hercegovini 42, v Srbiji 14, v Črni gori 13 ter na Kosovu 11.

Kot še izhaja iz poslovnega poročila, je Skupina Petrol v prvih šestih mesecih ustvarila 98,7 milijona evrov dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA), kar je 25 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju.

Matična družba Petrol je polletje končala s 2,13 milijarde evrov prihodkov od prodaje, medtem ko se lani ti ustavili pri 1,86 milijarde evrov. Čisti dobiček se je zmanjšal za 43 odstotkov na 19,1 milijona evrov.

"Skupina Petrol posluje v konkurenčnem okolju, na katerega vplivajo gibanja cen nafte, tečaj ameriškega dolarja, svetovna in domača gospodarska gibanja ter lokalna zakonodaja, ki ureja oblikovanje prodajnih cen energentov. V Sloveniji in na Hrvaškem se gospodarske razmere izboljšujejo, druge države z območja jugovzhodne Evrope, ki so Petrolovi prodajni trgi, pa se še vedno soočajo z zahtevnimi gospodarskimi razmerami, nizko kupno močjo in visoko brezposelnostjo," piše v poročilu o poslovanju.

Največji posamični lastnik Petrola je Slovenski državni holding (SDH), ki je imel konec junija 12,7-odstotni lastniški delež. Po pisanju današnjega Dela naj bi SDH od DUTB odkupil 0,75 odstotkov delnic Petrola, ki so na borzi vredne dobrih pet milijonov evrov. Pogodba o nakupu naj bi bila po navedbah časnika že podpisana, čaka se le še na realizacijo posla.

To pomeni, da je državno lastništvo tik pred prevzemnim pragom. Kot je razvidno iz polletnega poročila o poslovanju, ki navaja lastniško strukturo s konca junija, ima država v Petrolu neposredno 10,1-odstotni lastniški delež, Kapitalska družba s skladi je lastnica 8,8 odstotka Petrola, SDH pa je največji posamični lastnik.

Ne v SDH ne v DUTB te odločitve za Delo niso ne potrdili ne zanikali. Pojasnili so le, da svojih poslovnih odločitev ne komentirajo.