c S
Jeseniška bolnišnica objavila razpis za novega direktorja 30.08.2019 08:46 Jesenice, 30. avgusta (STA) - Svet Splošne bolnišnice Jesenice je po odhodu prejšnjega direktorja Janeza Poklukarja na čelo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana danes na spletnih straneh bolnišnice objavil javni razpis za novega direktorja za štiriletno mandatno obdobje. Čas za prijave je do 11. september.

Pogoj za izbiro kandidata je visokošolska univerzitetna izobrazba ali magistrska izobrazba druge bolonjske stopnje. Kandidat mora imeti tudi najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji, kar lahko dokaže z izkušnjami na primerljivih delovnih mestih s področja vodenja in upravljanja. Zahtevano je tudi znanje vsaj enega od svetovnih jezikov.

Kot obvezno prilogo k pisni prijavi na prosto delovno mesto direktorja morajo kandidati obvezno priložiti svoj program dela in razvoja jeseniške bolnišnice s finančnim načrtom za mandatno obdobje štirih let. Kandidatom je pri tem na razpolago vpogled v dokumente zavoda.

Kandidati morajo pisno prijavo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev ter obvezno prilogo poslati priporočeno do 11. septembra na svet jeseniške bolnišnice. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri direktorja obveščeni v roku 30 dni od objave razpisa, torej do konca septembra.

Poklukar je jeseniško bolnišnico vodil zadnjih pet let in jo potegnil iz rdečih številk. Pred kratkim je bil zaključen tudi sanacijski program, ki je bil uveden konec leta 2017. Bolnišnico po Poklukarjevem odhodu od začetka avgusta kot v. d. direktorice vodi dotedanja strokovna direktorica bolnišnice Anja Jovanovič Kunstelj.

Jeseniška bolnišnica je v prvi polovici letošnjega leta izkazovala pozitiven poslovni rezultat v višini 19.500 evrov. Ob polletju nima tekočih zapadlih obveznosti do dobaviteljev, prejete obveznosti pa poravnava v skladu z dogovorjenimi plačilnimi roki, zagotavljajo v bolnišnici.

Kot je pred odhodom na novo delovno mesto v ljubljanski klinični center povedal Poklukar, bolnišnico zapušča v dobrem finančnem stanju. Čakajo pa jo organizacijski izzivi ob prihajajoči približno 10 milijonov evrov vredni energetski in požarni sanaciji ter pri zagotavljanju zadostnih kapacitet in kadrov.

Poklukar si želi, da bi svet zavoda, ki ga vodi Dušan Krajnik, imel srečno roko pri izbiri njegova naslednika in da bi našel direktorja, ki bi še naprej znal povezovati zaposlene v en tim. "Tako bodo lahko še naprej uresničevali vizijo, ki bo, verjamem, na koncu tudi rezultirala v novi bolnišnici," je dejal Poklukar.

Že dlje časa namreč opozarja, da Gorenjska zaradi pomanjkanja prostora in vse večjih potreb rabi novo regijsko bolnišnico. Prostorska stiska pa ni edini izziv jeseniške bolnišnice. Podobno kot druge se namreč sooča tudi s pomanjkanjem nekaterih kadrov, kot so kirurgi, anesteziologi, oftalmologi in urologi, pa tudi medicinske sestre.