c S
Zavarovalnice lani prvič obračunale prek 1,5 milijarde evrov odškodnin 29.08.2019 12:55 Ljubljana, 29. avgusta (STA) - Zavarovalnice v Sloveniji so lani skupaj obračunale za 2,179 milijarde bruto premij, kar je za 5,2 odstotka več kot leto pred tem. Za 4,3 odstotka pa so zrasle obračunane odškodnine, ki so lani z 1,505 milijarde prvič presegle poldrugo milijardo evrov. Sama struktura zavarovalnega trga se lani ni bistveno spremenila.

Kot so danes sporočili iz Statističnega urada RS, so k rasti premij lani v največji meri prispevale podražitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in avtomobilskega kasko zavarovanja. Na nižjo rast odškodnin glede na rast premij pa je najbolj vplival manjši obseg zahtevkov na podlagi množičnih škod in škod iz naravnih nesreč.

Lani je pri nas delovalo 13 zavarovalnic s sedežem v Sloveniji, kar je ena manj kot leto pred tem, in prav tako kot leta 2017 še pet zavarovalnic, ki so delovale v Sloveniji prek podružnic. Tri največje zavarovalnice so skupaj obračunale več kot 60 odstotkov bruto zavarovalnih premij in odškodnin.

Struktura slovenskega zavarovalnega trga je bila lani glede na zavarovalne vrste in poslovne subjekte dokaj podobna tisti iz leta 2017. Glavni delež bruto premij, in sicer 79 odstotkov, ter tudi glavni delež bruto odškodnin s 84 odstotki se še vedno obračunata fizičnim osebam.

Povprečen prebivalec Slovenije je leta 2018 za zavarovanje namenil malo več kot 800 evrov, od tega največ za življenjsko in prostovoljno zdravstveno zavarovanje, in sicer povprečno 263 oziroma 259 evrov. Za zavarovanje motornih vozil in odgovornosti pri njihovi uporabi pa je povprečno namenil 190 evrov letno.

V korist povprečnega prebivalca Slovenije je bilo lani obračunanih nekaj več kot 600 evrov bruto odškodnin. Od tega največ za prostovoljno zdravstveno zavarovanje in za življenjsko zavarovanje, in sicer povprečno 232 oziroma 197 evrov. Za zavarovanje motornih vozil in odgovornosti pri uporabi motornih vozil pa povprečno 123 evrov.

Pravne osebe so medtem največ namenile za zavarovanje kopenskih motornih vozil, in sicer 75,6 milijona evrov, ter za zavarovanje odgovornosti pri njihovi uporabi v višini 57,4 milijona evrov. Posledično so bili tudi zneski obračunanih odškodnin za zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil in za zavarovanje kopenskih motornih vozil med najvišjimi. Na tretjem mestu so bili zneski odškodnin za zavarovanje požara in elementarne nesreče.