c S
V vrstah zdravstvene nege opozorila o težavah zaradi poklicnih kompetenc 29.08.2019 11:21 Ljubljana/Šempeter pri Gorici, 29. avgusta (STA) - Poklicne kompetence v zdravstveni negi po oceni sindikata zdravstva ne odražajo dejanskega stanja v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih niti glede znanja in usposobljenosti obstoječih zaposlenih niti glede kadrovske zasedenosti. Na težave so so danes opozorile tudi medicinske sestre v enotah intenzivne terapije v šempetrski bolnišnici.

Dokument o poklicnih aktivnostih in kompetencah v zdravstveni negi, ki opredeljuje posamezne aktivnosti, ki jih izvajalec na posameznem področju lahko izvaja, je pripravila stroka in sindikati pri njihovem snovanju niso bili soudeleženi, je za STA spomnila predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič.

Težave pri reorganizaciji dela, skladno z maja sprejetim dokumentom, pa so v sindikatu zaznali v praktično vseh zavodih po Sloveniji. Ključni problem je po oceni Ilešič Čujovičeve način prehoda na novo ureditev na področju zdravstvene nege in z njo povezani dokument poklicnih aktivnosti in kompetenc, "ki si ju vsak razlaga drugače".

Ministrstvo za zdravje je sicer oblikovalo delovno skupino, ki je čez poletje odgovarjala na vrsto dilem, ki so se pojavljale pri novi sistemizaciji delovnih mest in pripravi novih pogodb. Te so dobili tisti tehniki zdravstvene nege, ki več let opravljajo naloge diplomiranih medicinskih sester, in jih prerazporejajo na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester.

Ilešič Čujovičeva je še napovedala, da se bodo predstavniki sindikata v okviru sestankov na ministrstvu glede sprejetja standardov in normativov za zdravstveno nego dotaknili tudi vprašanja kompetenc medicinskih sester.

"Če v teh pogovorih ne bomo našli skupne rešitve, ki bo kadru z dolgoletnimi izkušnjami omogočila nadaljnje delo, se bojim, da se bo kadrovska podhranjenost v zdravstveni negi le še povečala, česar pa si nihče ne želi," je svoje pomisleke navedla Ilešič Čujovičeva.

Na to so danes opozorile tudi medicinske sestre v enotah intenzivne terapije v Splošni bolnišnici Nova Gorica, ki se ob uveljavitvi kompetenc srečujejo s "pravnim nesmislom". Predvsem srednje medicinske sestre namreč ne vedo, kaj bodo lahko delale oziroma katerih nalog po novem ne bodo smele opravljati. Prepričane so, da se bodo na področju zagotavljanja varne zdravstvene nege in oskrbe zato pojavljale težave. Po njihovih navedbah je najbolj pereče to, da tistih del in nalog, ki so jih opravljaje več kot 10 let, in za katere so usposobljene, zdaj ne bodo smele več izvajati.

Glavni tehnik oddelka za anesteziološko službo Matjaž Ferfolja je na novinarski konferenci povedal, da bi na dveh oddelkih intenzivne nege potrebovali še deset diplomiranih medicinskih sester. Trenutno jih je zaposlenih skupno 23, ki skrbijo za skupno 14 bolnikov.

"Kratkoročnih rešitev ni. Tudi po prerazporeditvi diplomiranih sester z drugih oddelkov bi trajalo vsaj šest mesecev, da se usposobijo za delo v intenzivni negi. Rešitev torej je, da bi tudi po 1. septembru nadaljevali z delom tako, kot smo delali doslej, ali pa bo potrebno zmanjšati število postelj na posamezni enoti intenzivne nege s sedanjih sedem na štiri. Tega si seveda ne želimo, vendar moramo ohranjati varnost za bolnike," je povedal Ferfolja.

Negovalnemu osebju so pritrdili tudi zdravniki ter zagotovili pomoč pri oskrbi najhuje bolnih pacientov.

Predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman je ob tem bolj optimistična. Kot je dejala, skupaj s pomočnico direktorja za področje zdravstvene nege v šempetrski bolnišnici iščejo najboljšo možno rešitev rešitev. Danes se je že sestala z vodstvom bolnišnice.

"Nikogar ne bomo ogrozili zaradi tega dokumenta, ki pa daje varnost in kakovost tako izvajalcem kot bolnikom," za Ažmanova zagotovila za STA. S spremembami so želeli rešiti zatečeno stanje in zagotoviti red, varnost, kakovost na področju zdravstvene nege.

Zaradi tega so maksimalno število srednjih medicinskih sester oziroma tehnikov zdravstvene nege, ki izpolnjujejo pogoje, premestili na delovna mesta diplomiranih in s tem, kot je poudarila Ažmanova, njihovega števila ne spreminjajo. "Vsem, ki imajo znanje in ki so že zdaj izvajali dela in naloge, ki jih do zdaj ne bi smeli in za njih niso bili plačani, to zdaj omogoča, da to delo smejo tudi formalno pravno izvajati," je pojasnila.

Ob tem je izpostavila še, da bodo potrebni nekateri organizacijski premiki in morda tudi nekaj več časa za ustrezno prilagoditev dela, da se prekine zatečeno stanje neurejenosti področja.