c S
Gradbinci pričakujejo podobno leto kot lani, za naprej previdni 29.08.2019 08:50 Ljubljana, 29. avgusta (STA) - Obseg gradbenih del v Slovenji je v prvem polletju letos glede na enako obdobje lani porasel za 14 odstotkov, statistika pa opozarja, da nekateri kazalniki napovedujejo obrat trenda. Največja slovenska gradbena podjetja letos pričakujejo podobno poslovanje kot lani, za naprej pa so previdna. Pogrešajo predvsem stabilnost pri državnih investicijah.

Obseg v Sloveniji opravljenih gradbenih del je bil v prvem polletju za dobrih 14 odstotkov večji kot v enakem obdobju lani, pri čemer je bil junija na mesečni ravni večji za okoli pet odstotkov, na letni pa manjši za skoraj sedem odstotkov. Podatki o gradbenih dovoljenjih nakazujejo, da bi se lahko trend rasti v gradbeništvu že v bližnji prihodnosti obrnil, saj število izdanih gradbenih dovoljenj v zadnjih treh letih pada - v prvi polovici leta 2019 je bilo izdanih za 10 odstotkov manj gradbenih dovoljenj kot v enakem obdobju 2018, pri čemer se je nekoliko povečalo število gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe, medtem ko je število dovoljenj za nestanovanjske stavbe upadlo.

Zaupanje v panogi, zadnji podatki statističnega urada so za avgust, se je poslabšalo tako na mesečni kot na letni ravni, je pa še nad dolgoletnim povprečjem. Podjetja so pričakovanja glede zaposlovanja poslabšala, nekoliko boljša pa so bila pričakovanja glede naročil.

Da so previdni glede prihodnjega poslovanja, so STA potrdili v največjih slovenskih gradbenih podjetjih - Kolektorju Kolingu in Kolektorju CPG, CGP in Pomgradu. Pričakujejo, da bo letošnje poslovanje na ravni lanskega, in so pripravljeni na morebitno ohladitev. Želijo si stabilnosti državnih investicij, med drugim v cestno infrastrukturo.

Kolektor: Rast odvisna tudi od državnih projektov

V gradbenem delu skupine Kolektor - ki med drugim vključuje družbi Kolektor Koling in Kolektor CPG - pravijo, da povpraševanje po gradbenih delih ostaja in da bo tako ostalo najmanj do konca leta. "Ker pa so bila predhodna leta nesorazmerna s trenutnim stanjem, imamo težave z uravnoteženjem gibanja cen gradbenih del na prodajni strani z rastjo stroškov, vhodnih surovin ter zagotovitvijo kvalificirane delovne sile na izvedbeni strani," so za STA opisali trenutne razmere. Za prihodnje tri mesece imajo zmogljivosti dobro zasedene, nato pa se jim v odvisnosti od posameznega področja del sproščajo.

Kolektor trenutno med drugim gradi tehnološko središče Eles v Beričevem in začenja gradnjo proizvodnega objekta Iskra mehanizmi, na železnici izvaja nadgradnjo železniških odsekov Rimske Toplic-Laško in Laško-Celje ter rekonstrukcijo železniškega omrežja in dostopa v pristanišče na Reki, na področju komunale gradi nov kanalizacijski sistem na otoku Krk ter vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Petrinji, na področju cest pa med drugim gradi dostopne ceste za drugi železniški tir Divača-Kkoper in most Marija Gradec.

Letošnje poslovanje bo podobno lanskemu. "Letošnja napoved trga in trenutna visoka aktivnost v gradbeništvu je podobna razmeram iz leta 2018, zato tudi letos pričakujemo podobno poslovanje podjetij znotraj Kolektor gradbeništva," so navedli.

Za leto 2020 predvidevajo, da bo "rast ostala, vendar tveganje pred ponovitvijo zgodbe iz leta 2008 ostaja, zato bo potrebno podrobno spremljanje razmer in hiter odziv na morebitne spremembe".

Pravijo, da je gradbeništvo v Sloveniji trenutno v veliki meri odvisno od gradbenih projektov države, kot so drugi tir, tretja razvojna os in druga cev predora Karavanke. "Če bo država upoštevala svoje zaveze in zagotavljala kontinuiteto povpraševanja, potem lahko pričakujemo stabilno in zdravo rast tudi po letu 2020," so ocenili.

CGP bo gradil Ikeo in stanovanja za republiški sklad, pogreša državne ceste

Družba CGP ima zmogljivosti trenutno zasedene - med drugim gradijo garažno hišo v Kopru, osnovno šolo v Grosuplju, stanovanjsko-hotelski objekt Šumi v Ljubljani, prenavljajo železniško progo Celje-Zidani most in zaključujejo Logistični center Lidl v Arji vasi.

"Letošnje leto načrtujemo zaključiti na ravni lanskega," so STA povedali v družbi.

Naslednje leto bosta največja projekta gradnja trgovskega centra Ikea v Ljubljani ter gradnja stanovanj za Stanovanjski sklad RS. "Prihodnje leto vidimo predvsem pomanjkanje projektov na področju obnove in gradnje državnih cest," so tudi v CGP pokazali na državo.

V Pomgradu "previdni optimisti"

Pomgrad ima zmogljivosti letos zasedene. Potem ko je lani med drugim zaključil gradnjo lakirnice Magne Steyr v Hočah, hotela Orchid na Plitvicah na Hrvaškem in stanovanjskih blokov na Švedskem, letos med drugim izvaja nadgradnjo železniške proge Pesnica-Šentilj in Poljčane-Slovenska Bistrica ter gradi podvoz na Ljubljanski ulici v Mariboru, Študentski dom Osijek in enoto Doma upokojencev Ptuj v Juršincih. Poleg tega so skupaj z GH Holdingom in VGP Drava Ptuj s komunalnim podjetjem Bikarac iz Šibenika sklenili 26,5 milijona evrov vredno pogodbo za projektiranje in izgradnjo Centa za ravnanje z odpadki za mesto Šibenik z okolico.

"V podjetju smo se odločili, da se bomo v letošnjem letu osredotočili na nizkogradenjske projekte, visokogradenjske projekte pa bomo pridobivali v manjšem obsegu," je STA povedal član uprave Pomgrada Boris Sapač.

V kratkem pričakujejo podpis nekaj večjih pogodb, kjer so bili na razpisih najugodnejši. "Po našem mnenju sicer postopki javnega naročanja potekajo prepočasi, zaradi česar je tudi težko planirati zasedenost kapacitet," je dodal Sapač.

V zadnjem času opažajo zastoj pri investicijah v državne ceste, česar si ne želijo. "Optimalno je, da je obseg investicij oz. razpisov stabilen. To je dobro tudi za cestno infrastrukturo, ki je pri nas v slabem stanju. V Sloveniji je dosti govora o tako imenovanem zlatem investicijskem pravilu, ki pa ga v praksi ne občutimo. Letos se to odraža v zastoju razpisov za izvedbe rekonstrukcij državnih cest, je dejal Sapač. Letos do konca leta sicer večjih odstopanj pri vrednostih gradbenih del ne pričakujejo.

Sapač je poudaril, da gradbinci v prihodnje potrebujejo predvsem stabilne pogoje poslovanja, ne pa strmih letnih rasti in globokih upadov. "Prav zato smo v našem podjetju previdni optimisti. Morda vse cveti le na prvi pogled, saj pretirane rasti niso vzdržne v naši panogi, ki je finančno in delovno izjemno intenzivna in zahteva velika vlaganja v osnovno opremo," je dejal član uprave Pomgrada.