c S
Varuh človekovih pravic in mladinski svet o reševanju stanovanjske problematike 28.08.2019 07:07 Ljubljana, 27. avgusta (STA) - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes sprejel predsednico Mladinskega sveta Slovenije Anjo Fortuna in vodjo zagovorništva Jasmino Opec Vöröš. Govorili so o izzivih na področju stanovanjske politike v mestih in na podeželju. Ta kljub zagotovilom vlade, opozorilom mladinskih organizacij in varuha ostaja neurejeno.

Mladi danes vedno težje dostopajo do primernih bivanjskih prostorov, njihov stanovanjski položaj pa je v veliki meri odvisen od pomoči staršev ali skrbnikov, so zapisali pri varuhu. Iz ustave izhaja, da mora država ustvarjati možnosti, da si lahko državljani pridobijo primerno stanovanje, kar pa je za mnoge mlade velik problem.

Varuh je pozval, da je treba pri reševanju problematike stopiti skupaj in odpreti dialog z vsemi vključenimi deležniki, predvsem pa poiskati hitre in učinkovite rešitve, ki terjajo sodelovanje vseh resorjev. Napovedal je, da bo kot varuh na tem področju še naprej proaktiven.

Predstavnici mladinskega sveta sta varuhu pojasnili, da od vlade zahtevajo več proračunskih sredstev za reševanje bivanjske problematike, večje zadolževanje stanovanjskih skladov za naložbe, povečanje fonda javnih stanovanj, gradnjo javnih študentskih domov ter regulacijo in omejevanje oddajanja stanovanj prek spletnih platform.

Ob tem je Svetina poudaril, da je treba rešitve iskati tudi v medgeneracijskem sodelovanju, saj bivanjska problematika bistveno vpliva na življenja vseh generacij. Osamosvajanje mladih je oteženo, kar vpliva na številna druga področja njihovega življenja in življenj njihovih svojcev.