c S
Prihodek od prodaje storitev v prvi polovici leta višji 27.08.2019 11:30 Ljubljana, 27. avgusta (STA) - Prihodek od prodaje storitev je bil v prvi polovici leta za 6,8 odstotka višji kot v istem obdobju prejšnjega leta. Zvišal se je v vseh opazovanih skupinah storitvenih dejavnosti, najizraziteje v poslovanju z nepremičninami ter v gostinstvu, kažejo podatki statističnega urada.

Prihodek od prodaje storitev je bil junija na mesečni ravni za 0,5 odstotka višji kot maja. Najizraziteje se je zvišal v gostinstvu (za 3,4 odstotka); višji je bil tako v nastanitvenih storitvah kot tudi v dejavnosti strežbe jedi in pijač.

Višji kot v prejšnjem mesecu je bil tudi v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 2,9 odstotka) ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 0,7 odstotka). V dejavnosti promet in skladiščenje je bil približno enak prihodku v prejšnjem mesecu, v poslovanju z nepremičninami ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih pa je bil nižji.

Na letni ravni se je prihodek junija povečal za 4,4 odstotka. Prihodek od prodaje storitev se je na medletni ravni povečal v vseh opazovanih skupinah storitvenih dejavnosti, najizraziteje v gostinstvu, kjer je narasel za 10 odstotkov. V vseh preostalih skupinah storitvenih dejavnosti je bila rast prihodka manj izrazita.