c S
Vrsta pripomb k predlagani pokojninski noveli 27.08.2019 06:23 Ljubljana, 26. avgusta (STA) - V koalicijski SAB imajo kar nekaj pripomb na predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Menijo, da je predvideni dvig odmernega odstotka za izračun pokojninske osnove na 63,5 odstotka za oba spola prava smer, a bi ga morda lahko še povišali. Pričakujejo pa tudi konkretne izračune o ustreznosti takšnega dviga.

V SAB ob tem izpostavljajo, da predlog zakona predvideva dvig odstotka za odmero pokojnine na 63,5 odstotka za oba spola, vendar za moške s šestletnim prehodnim obdobjem, kar je, kot so zapisali, absolutno predolgo obdobje.

Prav tako nasprotujejo predlogu, da bi bonus, ki zavarovancu pripada za vsako leto dodatne ali ponovne vključenosti v delo in s tem v pokojninsko zavarovanje, znašal 1,5 odstotka za šest mesecev dodatne pokojninske dobe, saj je to manj ugodna rešitev od obstoječe. Že sedaj je namreč bonus en odstotek za tri mesece dodatne pokojninske dobe, pojasnjujejo in predlagajo, da se bonus dvigne na dva odstotka za pol leta dodatne pokojninske dobe.

S predlaganimi spremembami zakona bi spremenili tudi odmerni odstotek za odmero starostne pokojnine za dopolnjenih 15 let zavarovalne dobe. Najnižja pokojnina bi se odmerila v višini 29,5 odstotka in ne več v višini 26 odstotkov najnižje pokojninske osnove. Po mnenju SAB pa bi jo morali odmeriti pri 31 odstotkih, prehodno obdobje pa skrajšati.

Glede t. i. dvojnega statusa upokojencev se jim zdi neustrezen predlog, da bi zahtevo za pridobitev 40 odstotkov starostne pokojnine ob izpolnitvi pogojev za upokojitev upravičenci lahko dali kar med trajanjem obstoječega delovnega razmerja. Zavzemajo se, da bi lahko zavarovanci to vlogo podali šele naknadno, po prekinitvi delovnega razmerja oz. po sklenitvi nove pogodbe o zaposlitvi. "Treba je spodbujati delovno aktivnost starejših, hkrati pa dati priložnost tudi mlajšim," so zapisali.

Poudarili so tudi, da morata biti višina letnega dodatka in pogoj za njegovo odmero določena v sistemskem zakonu, torej v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa člena zakona, ki ureja letni dodatek za upokojence, v trenutnem predlogu ne spreminja.

Ker je ureditev letnega dodatka za upokojence zapisana v koalicijski pogodbi, pa pričakujejo, "da bo ministrstvo regres upokojencev uredilo in s tem končalo vsakoletno politično licitiranje z letnim dodatkom". V predlogu zakona pogrešajo tudi ureditev minimalne vdovske in invalidske pokojnine.

Predlog novele pokojninskega zakona je v javni razpravi od 16. julija do 2. septembra. V SAB so svoje pripombe že posredovali resornemu ministrstvu. V dopisu so zapisali, da pozdravljajo namero ministrstva za reformo pokojninskega sistema in cilje, ki jih predlog zasleduje, da pa po njihovem mnenju nekaterih problematik ne naslavlja v dovolj široki meri ali pa jih sploh ne.

"Preprosto preveč je takih, ki si s svojo pokojnino ne morejo privoščiti niti plačila oskrbe v domu za ostarele, kar otežuje tudi življenja srednji generaciji in mladostnikom. To je treba korenito urediti in naši koalicijski partnerji so nam zagotovili, da do konca mandata tudi bomo," so še navedli.