c S
Štipendijski sklad začenja s promocijo pomena izobrazbe 26.08.2019 15:23 Ljubljana, 26. avgusta (STA) - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je začel s predstavitvenimi aktivnostmi, ki so jih združili pod slogan Vsak je svoje šole kovač! Namen je ozaveščanje o izjemnem pomenu izobrazbe ter spodbujanje posameznikov z nizko ali nedokončano srednješolsko izobrazbo, da se ponovno vključijo v učni proces, so sporočili.

Sklad o izjemnem pomenu izobrazbe ozavešča z zloženkami, plakati, oglasi in spletnimi pasicami za mlade. Pri tem v prvi vrsti poudarja vrednost in pomen izobrazbe, ki ga ima ta za razvoj karierne poti posameznika, ter izpostavlja koristi vseživljenjskega učenja in posameznikovega osebnega razvoja. Poleg tega spodbuja odrasle, ki nimajo dokončane srednje šole ali bi želeli pridobiti nova znanja, da se ponovno vključijo v izobraževalni proces.

Ob tem sklad promovira tudi razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni. Preko njega sklad posameznikom po uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju ali opravljenem mojstrskem, poslovodskem ali delovodskem izpitu sofinancira stroške izobraževanja. Pridobijo lahko do 2500 evrov kot povračilo šolnine, za kar bo sklad skupno namenil 4,5 milijona evrov. Vloge je mogoče oddati do porabe sredstev oziroma do 3. oktobra 2022.