c S
Celjska bolnišnica: Sanacijska sredstva smo porabili skladno z zakonom 26.08.2019 13:51 Celje, 26. avgusta (STA) - V celjski bolnišnici so prepričani, da so sredstva za sanacijo leta 2017 porabili skladno z zakonom. Če pa bo inšpekcijski organ zahteval vračilo teh sredstev, bodo uporabili vsa pravna sredstva, so danes povedali v bolnišnici. Časnik Delo namreč poroča, da je bolnišnica plačevala račune po 30. novembru 2017, ki pa jih ne bi smela.

Kot so za STA povedali v bolnišnici, uradnega odgovora inšpekcijskega organa finančnega ministrstva, ki je nadzor nad porabo sanacijskih sredstev opravil oktobra lani, še niso prejeli.

Navedli so tudi, da je konec julija letos v bolnišnici potekal inšpekcijski nadzor porabe interventnih sredstev za sanacijo, ki ga je izvedel Urad RS za nadzor proračuna. Ministrstvo za finance je skupaj z ministrstvom za zdravje namreč podalo dodatno usmeritev za tolmačenje interventnega zakona, v kateri je opredelilo stališče, da je bil namen zakona pokrivanje neporavnanih zapadlih obveznosti na določen presečni datum, zadnji veljaven je bil 30. november 2017.

Takšna razlaga pa se po pojasnilih celjske bolnišnice razlikuje od predhodnega stališča ministrstva za zdravje, da vsebina zakona opredeljuje namensko uporabo sredstev za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki javnih zavodov iz preteklih let in ne časovne komponente uporabe teh sredstev. Še posebej zato, ker zakon nikjer ne določa datuma, na katerega se ugotavljajo neplačane zapadle obveznosti, so navedli v bolnišnici.

Dejali so tudi, da so upoštevali prva navodila ministrstva za zdravje iz leta 2017. Na teh vsebinskih predpostavkah je bil aprila lani opravljen revizijski pregled porabe interventnih sredstev, ki ga je opravila zunanja revizijska hiša in so ga bile bolnišnice v sanaciji dolžne narediti skladno z določbami zakona.

Pregled je potrdil pravilnost porabe namenskih sredstev. Na prvih vsebinskih predpostavkah je bil v skladu z zakonom v celjski bolnišnici oktobra lani opravljen že omenjeni inšpekcijski nadzor ministrstva za finance, ki pa ni bil zaključen.

Dodali so še, da je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije v imenu bolnišnic v sanaciji na ministrstvo za zdravje naslovilo dopis s pripombami na podane usmeritve ter predlagalo ponovno preučitev te problematike.

Po navedbah Dela je celjska bolnišnica s sanacijskim denarjem plačevala račune, ki so zapadli po 30. novembru 2017, česar po usmeritvah finančnega ministrstva ne bi smeli. Tako njim kot nekaterim drugim bolnišnicam zato grozi vračanje denarja, v primeru celjske bolnišnice pa naj bi šlo za milijon evrov.