c S
Evropska sredstva za industrijski coni v Trebnjem in Metliki 26.08.2019 12:45 Trebnje/Metlika, 26. avgusta (STA) - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila finančno podporo za projekt druge faze Industrijske cone Trebnje in projekt izgradnje gospodarske javne infrastrukture v industrijski coni Beti v Metliki. Skupna vrednost podpore je slabih 800.000 evrov. Projekta sta del dogovora za razvoj razvojne regije Jugovzhodna Slovenija.

Namen projekta druge faze Industrijske cone Trebnje je komunalno opremiti 5,96 hektarja cone s ciljem zagotoviti ustrezno infrastrukturo za hitrejšo rast in razvoj malih in srednjih podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija, so sporočili iz vladne službe.

Naložba obsega urejanja gospodarske javne infrastrukture v vzhodnem in severnem delu cone. S komunalno ureditvijo tega dela bo Občina Trebnje malim in srednjim podjetjem ponudila ustrezne pogoje za delovanje, rast in razvoj.

Vrednost projekta znaša dobrega 1,1 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okvirno 406.000 evrov.

Namen projekta v industrijski coni Beti v Metliki pa je modernizacija in nadgradnja komunalne opreme degradiranih površin industrijske cone s ciljem izboljšanja pogojev za gospodarsko dejavnost malih in srednjih podjetij.

Naložba obsega izgradnjo dostopne in interne cestne infrastrukture ter kanalizacije in vodovodnega omrežja, odstranitev objektov ter izgradnjo AB-zidu in elektro-kabelske kanalizacije. S tem bo komunalno urejenega 0,75 hektarja te industrijske cone.

Vrednost projekta znaša dobrih 730.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 375.000 evrov.