c S
Vozni parki nekaterih občin že precej elektrificirani 24.08.2019 19:11 Ljubljana/Maribor/Celje, 24. avgusta (STA) - Na električno mobilnost prehajajo tudi slovenske mestne občine. Večina jih uporablja vsaj en električni avtomobil, v načrtu pa imajo nakup ali najem novih. Na novomeški občini električna vozila predstavljajo že polovico voznega parka, ljubljanska pa prehod na alternativne oblike pogona dosega tudi z uporabo vozil na metan.

Mestna občina Celje ima v svojem voznem parku dva električna osebna avtomobila, ki skupno predstavljata slabo desetino voznega parka. V bližnji prihodnosti načrtujejo nakup vsaj še enega električnega vozila, so pojasnili za STA.

Mestna občina Koper električnega vozila še ni kupila, je pa do junija najemala tri električne avtomobile. Pred kratkim je občina objavila javno naročilo za nakup treh manjših električnih vozil za prevoz po mestnem jedru. Pripravljajo tudi javno naročilo za nakup električnih mestnih vozil za potrebe občinske uprave.

Vozni park Mestne občine Ljubljana trenutno sestavljajo pretežno vozila na metan. Mestna uprava jih za svoje delo uporablja 42, poleg tega imajo še štiri električna vozila in devet običajnih. Vsa imajo v najemu. Sklenjeno imajo tudi dodatno pogodbo za občasno izposojo električnih avtomobilov iz sistema javne izposoje.

V Mestni občini Maribor imajo električni minibus, ki ga uporabljajo za brezplačne prevoze potnikov po območju za pešce v središču mesta. Kupiti nameravajo še enega.

Mestna občina Murska Sobota ima za potrebe službenih prevozov v najemu osebni električni avtomobil. Skupno s tem vozilom ima občina šest službenih vozil.

V Novi Gorici občina najema električni osebni avtomobil, ki ga uporablja medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda. V načrtu imajo nakup električnih vozil, pri čemer bodo sodelovali z javnimi zavodi. Občinski vozni park sicer trenutno sestavlja deset vozil.

Novomeška občina uporablja pet električnih vozil in eno hibridno vozilo. Štiri električna vozila - tri osebna in en minibus, ki bo v uporabo prešel jeseni - ima občina v lasti, eno električno osebno vozilo pa najema. Električna vozila sicer predstavljajo polovico voznega parka novomeške občine. Kot so pojasnili, bodo dodatna električna vozila pridobili postopoma ob zamenjavi starih, dotrajanih vozil.

Velenjska občina je doslej kupila namensko električno delovno vozilo.

Mestna občina Slovenj Gradec električnega vozila še nima. Tudi v bližnji prihodnosti nakupa ali najema ne načrtujejo, saj njihov vozni park "še ni amortiziran". Poudarili pa so, da trajnostnim usmeritvam med drugim sledijo s postavitvijo električnih polnilnic v mestu in doslednim sodelovanjem v vseh dejavnostih s področja trajnostne mobilnosti.

Tudi kranjska občina še nima v lasti električnega vozila.

Odgovora Mestne občine Ptuj STA ni prejela.