c S
Objavljen razpis za strokovnega direktorja celjske bolnišnice 24.08.2019 19:11 Celje, 24. avgusta (STA) - Svet Splošne bolnišnice Celje je razpisal prosto delovno mesto strokovnega direktorja za mandatno dobo štirih let. Kot je razvidno iz vsebine razpisa na spletni strani bolnišnice in v dnevnem časopisju, lahko kandidati prijave pošljejo do 2. septembra, o izboru pa bodo obveščeni v 30 dneh od objave razpisa.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki imajo univerzitetno izobrazbo medicinske smeri, opravljeno specializacijo s področja dejavnosti zavoda, najmanj pet let delovnih izkušenj ter ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti. K prijavi morajo predložiti tudi program dela in razvoja medicinske stroke v zavodu.

Vajeti strokovnega vodenja celjske bolnišnice ima v rokah trenutno Franc Vindišar, direktorica zavoda pa je nekdanja poslanka SMC Margareta Guček Zakošek.

Zaradi postopkov pri imenovanju Guček Zakoškove so bili sproženi tudi pravni spori, med drugim je njen predhodnik Marjan Ferjanc ocenil, da je šlo pri njegovi razrešitvi za politično odločitev, na prvi stopnji pa je celjsko delovno sodišče presodilo, da je bila njegova razrešitev nezakonita.