c S
Rast razpoložljivega dohodka gospodinjstev v OECD hitrejša od rasti BDP 25.08.2019 09:09 Pariz, 25. avgusta (STA) - Realna rast razpoložljivega dohodka gospodinjstev kot boljši prikaz sprememb materialne blaginje je v članicah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) v prvem letošnjem trimesečju precej presegala realno rast BDP na prebivalca, je pokazala analiza organizacije. Agregatno gledano je takšno gibanje razvidno že zadnji dve leti.

Čeprav je zadnje čase veliko govora o upočasnjevanju gospodarske rasti v razvitih gospodarstvih, predvsem v evrskem območju, pa podatki o realni rasti razpoložljivega dohodka gospodinjstev dajejo bolj optimistično podobo.

V OECD, ki združuje predvsem razvita gospodarstva, med njimi Slovenijo, je tako v prvem letošnjem trimesečju realna rast razpoložljivega dohodka gospodinjstev na četrtletni ravni dosegla 0,6 odstotka, realna rast BDP na prebivalca pa je bila pri 0,4 odstotka.

V osmih četrtletjih od prvih treh mesecev 2017 je bila agregatna realna rast razpoložljivega dohodka gospodinjstev v OECD pri 4,1 odstotka, agregatna realna rast BDP na prebivalca pa 3,4 odstotka.

V sedmih velikih razvitih gospodarstvih (Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Japonska, Velika Britanija in ZDA, pri čemer za Japonsko za zadnjih nekaj trimesečij ni aktualnih četrtletnih podatkov) je bila realna rast razpoložljivega dohodka gospodinjstev v prvem letošnjem četrtletju 0,8-odstotna, realna rast BDP na prebivalca pa 0,5-odstotna.

V osmih četrtletjih skupaj je bila realna rast razpoložljivega dohodka gospodinjstev 4,7-odstotna, realna rast BDP na prebivalca pa 3,4 odstotka.

Gledano agregatno od prvega četrtletja 2017 je najbolj izrazita razlika v Veliki Britaniji (2,2 odstotne točke), Kanadi (1,9 odstotne točke) in ZDA (1,6 odstotne točke).

Nižja je bila razlika v razvitih gospodarstvih v celinski Evropi. V Nemčiji je dosegla 0,7 odstotne točke, Franciji (0,6 odstotne točke) in Italiji (0,3 odstotne točke).

V evrskem območju kot celoti je bila agregatno v osmih četrtletjih do prvega trimesečja 2019 razlika vsega 0,1 odstotne točke. Realna rast razpoložljivega dohodka gospodinjstev je dosegla 3,4 odstotka, realna rast BDP na prebivalca pa 3,3 odstotka.

V daljši časovni primerjavi (od prvega četrtletja 2010) pa je slika drugačna. V celotni OECD je bila tako realna rast razpoložljivega dohodka gospodinjstev za 1,1 odstotne točke nižja od realne rasti BDP na prebivalca.

V evrskem območju je bila razlika celo 6,3 odstotne točke, v Veliki Britaniji 5,6 odstotne točke, v Nemčiji 4,4 odstotne točke, v Franciji 4,6 odstotne točke in v Italiji 3,6 odstotne točke.

V Kanadi je bilo gibanje obeh parametrov v devetletni časovni primerjavi bolj ali manj izenačeno, v ZDA pa je po drugi strani realna rast razpoložljivega dohodka gospodinjstev za pet odstotnih točk presegla realno rast BDP.

V OECD ob tem poudarjajo, da je gibanje razpoložljivega dohodka gospodinjstev, ki meri celotni dohodek gospodinjstev (vključno z nekaterimi socialnimi transferji) minus davke in socialne prispevke, boljši prikaz materialne blaginje prebivalstva kot gibanje BDP na prebivalca.