c S
Na Jesenicah 1,5 milijona evrov za prenovo šol in vrtcev 25.08.2019 12:00 Jesenice, 25. avgusta (STA) - Jeseniška občina je poletne počitnice izkoristila za izvedbo investicij in vzdrževalnih del v osnovnih šolah in vrtcih. Največja investicija, ki se izvaja, je čez milijon evrov vredna energetska sanacija Osnovne šole Toneta Čufarja, na Osnovni šoli Koroška Bela pa so zamenjali dotrajana okna. Skupaj naložbe znašajo okoli 1,5 milijona evrov.

V okviru energetske sanacije šole Toneta Čufarja bodo do konca leta zamenjali fasado in streho. Izvajalec trenutno izvaja fasaderska dela na ovoju stavbe, ki naj bi bila dokončana do začetka septembra, nato pa sledi še sanacija same strehe. Rok za dokončanje celotne investicije je do konca leta, so sporočili z Občine Jesenice.

Ob tej največji investiciji so preko poletja, ko so šole prazne, izvedli tudi še vrsto drugih del. Na šoli na Koroški Beli so zamenjali dotrajana okna na tako imenovanem novem delu šole, za kar so učitelji, učenci in starši z dobrodelnim koncertom tudi sami zbirali sredstva.

Na Osnovni šoli Prežihovega Voranca so bili urejeni prostori arhiva za potrebe računovodstva, na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja pa učencem zaradi izvedene sanacije z novim šolskim letom ne bo več zamakala streha nad garderobami telovadnice.

V Vrtcu Jesenice je občina v enoti Angelce Ocepek obnovila razdelilno kuhinjo, hkrati pa je v tej enoti za novo šolsko leto uredila prostore za izvajanje programa razvojnega oddelka. Izvedli so tudi gradbena dela na vročevodnem priključku za enoto Cilke Zupančič na Koroški Beli, kjer bo z novim šolskim letom vgrajena še nova hišna toplotna postaja.

Vrednost vseh omenjenih investicij skupaj znaša približno 1,5 milijona evrov, za kar so bila sredstva zagotovljena tako iz proračuna Občine Jesenice kot v manjšem delu iz lastnih sredstev omenjenih javnih zavodov.

Hkrati je Občina Jesenice v poletnih mesecih začela pripravo projektne dokumentacije za energetsko sanacijo enote vrtca Angelce Ocepek, v sklopu katere je predvidena izvedba nove fasade, strehe, oken in prezračevanja.

V izdelavi je tudi projektna dokumentacija za sanacijo telovadnice na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja, medtem ko je projektna dokumentacija za energetsko sanacijo 70 let stare stavbe šole na Koroški Beli že izdelana. Terminski plan izvedbe pa je odvisen od razpoložljivosti finančnih sredstev v občinskem proračunu v nadaljnjih letih.