c S
Za naložbe v namakalne sisteme na voljo tri milijone evrov nepovratnih sredstev 23.08.2019 13:23 Ljubljana, 23. avgusta (STA) - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo tretji javni razpis za naložbe v namakalne sisteme, ki so namenjeni več uporabnikom. Za naložbe je na voljo tri milijone evrov nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je zmanjšati občutljivost kmetijstva na podnebne spremembe ter zagotavljaje stabilnega in kakovostnega pridelka.

"S tem razpisom želimo krepiti aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji in večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja," so poudarili na ministrstvu in dodali, da so vlaganja v namakalne sisteme ključna za povečanje samooskrbe v Sloveniji in so eden od pomembnih načinov za blaženje in učinkovitejše prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe.

Podnebne spremembe so postale stalnica, zato se je treba nanje prilagoditi z različnimi ukrepi, med katere sodi tudi namakanje kmetijskih zemljišč. Suša in vročina močno prizadeneta pridelovalce hrane, zato želi ministrstvo s tem javnim razpisom pomagati pridelovalcem slovenske hrane k stabilni proizvodnji slovenske hrane.

Ključni pogoj za pridobitev sredstev je, da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena dvema ali več uporabnikom. Upravičenci do podpore po tem razpisu so zato tako fizične kot pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izgradnjo namakalnega sistema.

Upravičenci morajo pred vložitvijo vloge na javni razpis pridobiti tri ključne dokumente: vodno dovoljenje, izvedbo predhodnega postopka oz. presoje vplivov in odločbo o uvedbi namakanja.

Stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja na javnem razpisu, so predvsem vzpostavitev črpališča ter izgradnja primarnega in sekundarnega namakalnega razvoda, upravičenec pa lahko uveljavlja tudi ureditev vodnega vira (npr. vrtina, akumulacija).

"Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s stopnjo podpore, ki znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov, daje jasen signal potencialnim vlagateljem k čim večjim vlaganjem v namakalne sisteme, hkrati pa je to tudi spodbuda uporabnikom namakalnih sistemov k intenzivnejšemu povezovanju, saj se na ta način zmanjšajo stroški uporabe namakalnih sistemov na hektar namakalne površine in doseže večja stroškovna učinkovitost in poraba sredstev v kmetijstvu," so poudarili.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge bo potekala od 16. septembra do vključno 15. novembra do 24. ure. Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2023.