c S
Socialno podjetništvo na kmetiji: Od zaščitnega zaposlovanja do blagovne znamke 23.08.2019 11:09 Ljubljana, 23. avgusta (STA) - V zadnjem desetletju so v Sloveniji zaživeli primeri socialnega podjetništva na podeželju in eko-socialnih kmetij, ki imajo širše poslanstvo od prodaje živil. Predstavljajo dobro prakso zaposlovanja oseb iz ranljivih družbenih skupin, negujejo dostojanstvo, spoštovanje in samospoštovanje. Pod njihovo streho so vzklile tudi blagovne znamke.

Eko - socialne kmetije in drugi primeri socialnega podjetništva so se razvili ali pa so še v idejni zasnovi v več krajih po Sloveniji. V osrčju Krajinskega parka Goričko je znana eko-socialna kmetija Korenika, v okolici Komende Zavod Grunt. Med drugim na Krasu deluje Ekološka kmetija Brinjevka, uresničevati pa naj bi se začela tudi zamisel škocjanske občine o vzpostavitvi eko-socialne kmetije na Bučki.

Kmetije, na katerih delo dobijo osebe iz ranljivih družbenih skupin, ki so sicer težje zaposljive, se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi. Nekatere na primer pridelujejo in predelujejo poljščine, zelišča, sadje, zelenjavo, druge slovijo po mlečnih izdelkih.

Za večino zaposlenih edina možnost delovne in socialne vključenosti v okolje

Eko-socialna kmetija Korenika v Šalovcih je nastala kot razvojni projekt društva za socialno vključenost Mozaik iz Murske Sobote, ki se že 20 let ukvarja z razvojem zaposlitvenih in socialnih programov za osebe iz ranljivih družbenih skupin. Kmetijo so prevzeli v upravljanje leta 2006. Že po nekaj letih delovanja je postala prepoznavna tudi na širšem območju, vzpostavili so sistem ekološke pridelave in predelave živil. Pod okriljem lastne blagovne znamke izdelujejo in prodajajo zeliščne čaje, hladno stiskana olja, sušeno in vloženo sadje in zelenjavo, ozimnico, sokove in sirupe.

Direktor Korenike Goran Miloševič je za STA pojasnil, da zaposlujejo večinoma osebe iz ranljivih družbenih skupin, invalide, starejše, dolgotrajno brezposelne z nižjo izobrazbo in mlade na podeželju. Delo na Koreniki za večino zaposlenih pomeni edino možnost delovne in socialne vključenosti v okolje, ki je blizu njihovemu domu.

Pred zaposlitvijo po njegovih navedbah izvajajo programe delovne in socialne rehabilitacije v sodelovanju z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Soča in zavodom za zaposlovanje. Pri delovnem vključevanju jim na Koreniki nudijo podporo in delo, ki je prilagojeno njihovim zmožnostim, predvsem pa je "pomemben občutek pripadnosti kolektivu in skupnosti, ki ceni njihov prispevek k skupaj ustvarjenemu". Zato so tudi ponosni, da delajo na Koreniki.

V delo na Koreniki je vključenih več kot 50 oseb, od tega jih je v različnih oblikah zaposlenih 40, ki prejemajo redno plačo. 12 oseb je v programu socialne vključenosti, ki ob nekaterih socialnih transferjih prejemajo še nagrado. Kar 80 odstotkov zaposlenih je oseb iz ranljivih družbenih skupin, drugi pa so mentorji, udeleženci programov javnih del in osebje, ki dela na posameznih razvojnih projektih, je pojasnil direktor Korenike.

Po začetnem nezaupanju jih v zadnjih letih okolica zelo dobro sprejema. Vanjo so namreč po Miloševičevih navedbah s svojim delovanjem zelo močno vpeti kot eden večjih delodajalcev, pa tudi kot ponudnik kakovostnih socialnih, kulturnih in izobraževalnih storitev.

Socialno podjetništvo na podeželju

Primer dobre prakse je tudi Grunt, Zavod za socialno podjetništvo na podeželju, ki je neodvisni in neprofitni zavod s statusom zaposlitvenega centra. Potrebe po zaposlovanju oseb iz ranljivih družbenih skupin so pereč problem, še posebej na podeželju, ki ima specifično strukturo prebivalstva. Grunt je neposreden odgovor na te potrebe in kot prvi tak zavod v Sloveniji orje ledino na tem področju, navajajo na svoji spletni strani.

Delujejo na območju Komende in okolice, s sedežem v prostorih kmetije Zadrgal, kjer zaposleni invalidi pod neposrednim vodstvom strokovnih (so)delavcev opravljajo različna kmetijska dela. Gre za delo v gospodarskih poslopjih in na terenu, čiščenje in predelavo kmetijskih pridelkov, pripravo polizdelkov ter njihovo prodajo in distribucijo. Izdelke, med drugim svežo in vloženo zelenjavo ter sadje, marmelade in džeme, mleko, mlečne izdelke, testenine, je moč kupiti v prodajalni zavoda, ali pa jih naročiti.

Poleg svoje temeljne dejavnosti, ki je usposabljanje in zaposlovanje teže zaposljivih invalidov s podeželja v lokalnem okolju, aktivno sodelujejo pri razvijanju zaposlitvenih programov za invalide na podeželju ter skrbi za ozaveščanje in informiranje javnosti o tej tematiki. Grunt zaposluje pet invalidov s pravico do zaposlitve na zaščitenih delovnih mestih, strokovnega delavca in strokovna sodelavca. V zavodu deluje strokovni svet, v katerem so strokovnjaki s področij zaposlovanja invalidnih oseb, ekonomije, psihologije, psihiatrije, sociologije, izobraževanja, varne hrane in kmetijstva.

Izobraževalni center v Gruntu deluje z namenom usposabljanja ter izobraževanja s področja socialne ekonomije in drugih vsebin, ki so povezane z razvojem socialne ekonomije na podeželju. Deluje pa tudi zagovorniški center, čigar glavni namen pa je zagovarjanje pravic oseb z motnjo v duševnem razvoju, njihovih staršev, skrbnikov in sorojencev.