c S
Nad nekdanjim štorskim županom Jazbecem in podjetnikom Zakelškom spet visi tožba za 2,8 milijona evrov 23.08.2019 11:00 Ljubljana, 23. avgusta (STA) - Višje sodišče v Celju je že drugič odločalo o odškodninski tožbi Občine Štore proti nekdanjemu štorskemu županu Francu Jazbecu in podjetniku Stanku Zakelšku v višini 2,8 milijona evrov. Prvostopenjsko sodišče je v obeh primerih ugotovilo, da je zadeva zastarala in tudi tokrat je višje sodišče tako sodbo razveljavilo.

Zagovornik občine Marjan Feguš je po poročanju Dela dejal, da je višje sodišče tokrat ugotovilo, "da je edino logično, da se oškodovancu omogoči, da če vloži tožbo, to lahko vloži tudi po izteku zastaralnega roka, vendar pred potekom roka za zastaranje kazenskega postopka".

Feguš je pri tem še dodal, da občina lahko upravičeno pričakuje uspeh. "Dejstvo je, da je iz ravnanj Jazbeca in Zakelška nastalo oškodovanje. Po izkušnjah pa bo do odločitve preteklo še kar veliko časa, ker je zdaj treba obravnavati vse podrobnosti. Verjamem, da bo zaradi izrabe vsega, kar je mogoče, to zahtevalo časovno dimenzijo, ki ne bo prijazna do nikogar," je navedel.

Po poročanju časnika zgodba sega skoraj dvajset let v preteklost, ko je občina poslovala z Zakelškovima družbama Hudournik in Hudournik inženiring, ki sta zanjo opravljali gradbene posle. Ko je družba Hudournik zašla v težave in končno stečaj, so banke zahtevale denar od danih posojil, za katera je poroštva dala občina. Občina Štore je posledično imela tri leta blokirane račune in še danes ni odplačala dolgov.

Tožilstvo je Jazbeca, Zakelška in nekdanjo vodjo občinske uprave Irenco Ocvirk obtožilo goljufije in zatrjevalo, da so družbama pridobila 1,5 milijona evrov koristi, občina pa naj bi bila oškodovana za več kot tri milijone evrov s poroštvi za posojila in asignacijskimi pogodbami. Pomagali naj bi si tudi s ponarejenimi zapisniki sej občinskih svetov.

Odškodninsko tožbo zoper trojico, ki ji je tožilstvo očitalo goljufije in pomoči pri goljufiji, je občina vložila že leta 2010 na zahtevo občinskega sveta. Takrat je namreč imela že skoraj tri leta blokirane račune. Sodnica Petra Robič Verbovšek je nato leta 2014 ugotovila, da je zadeva zastarala, višje sodišče pa je sodbo razveljavilo.

Na prvi stopnji je bila leta 2016 trojica v ločenem postopku sicer obsojena, a je višje sodišče to sodbo leta 2017 razveljavilo, saj da bi jih zaradi njihovih dejanj lahko preganjali le zaradi zlorabe uradnega položaja ali pravic oziroma napeljevanje k tem dejanjem. Za tovrstni pregon se tožilstvo ob vložitvi obtožnice ni moglo odločiti, saj je kazenski pregon po dolgotrajni preiskavi za tovrstna dejanja že zastaral, poroča Delo.

V ponovljenem sojenju je sodnica čakala na zaključek kazenskega postopka, potem pa v novi sodbi spet ugotovila zastaranje. Občina je v vmesnem času umaknila tožbo proti Irenci Ocvirk.

Kot poroča Delo, sta Jazbec in Zakelšek ves čas vztrajala, da nista kriva, Zakelšek je vsakič poudaril, da je občina njegovemu podjetju ostala še dolžna in da je vse vedel sedanji župan Miran Jurkošek, ki je bil takrat direktor Komunale. Jurkošek je vedenje o finančnih akrobacijah vedno zanikal, danes pa za občino pričakuje vsaj moralno zadoščenje: "In da nam ni treba plačati sodnih stroškov," še navaja Delo. Teh se je nabralo že za okoli 100.000 evrov.