c S
Celjska bolnišnica ob polletju pozitivno 22.08.2019 13:22 Celje, 22. avgusta (STA) - Splošna bolnišnica Celje je v prvi polovici letošnjega leta poslovala uravnoteženo, polletje je sklenila z dobrimi 5000 evri presežka. Ob tem je uresničila zastavljen program dela tako na hospitalnem delu kot pri večini specialističnih ambulant. So se pa v bolnišnici podaljšale čakalne dobe, še naprej primanjkuje določenega kadra.

Vodstvo bolnišnice je s poslovanjem v prvem letošnjem polletju na redni seji že seznanilo svet zavoda, glede na realizacijo prihodkov in dinamiko stroškov v prvi polovici leta ter glede na izvajanje sanacijskih ukrepov skozi vse leto pa ocenjuje, da bo tudi poslovanje ob koncu leta uravnoteženo, so sporočili iz celjske bolnišnice, za katero je letošnje leto drugo leto izvajanja sanacije poslovanja.

Glede uresničevanja zastavljenega programa dela bolnišnica v prvem polletju letos med drugim pri dejavnosti specialističnih ambulant zaradi kadrovskega primanjkljaja ni dosegla načrtovanega obsega dela na področjih ortopedije, internistične onkologije in urologije. Nekaj programov pa je načrtovan obseg dela močno preseglo, med drugim so ga presegli pri ultrazvočni diagnostiki, fiziatrični ambulanti, okulistiki, ginekologiji in pediatriji.

"Ob tem trendu realizacije programov ocenjujemo, da obstaja tveganje, da ob koncu leta opravljen program akutne obravnave in nekateri ambulantni programi ne bodo v celoti plačani," so opozorili v bolnišnici, ki letos doslej še ni bila uspešna pri pogovorih z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) glede predlaganih prestrukturiranj in širitev programov.

V prvem polletju so se čakalne dobe v celjski bolnišnici kljub uresničevanju pogodbe z ZZZS skupaj podaljšale v vseh skupinah storitev, ki jih spremljajo in pri vseh stopnjah nujnosti. Ob tem pa so v bolnišnici spomnili, da je ministrstvo za zdravje junija bolnišnici potrdilo izvajanje posebnih programov za nekatere operativne programe z dolgimi čakalnimi dobami, kar bo pozitivno vplivalo na skrajšanje čakalnih dob.

V bolnišnici se še naprej soočajo s pomanjkanjem nekaterih vrst kadrov, opozarjajo namreč, da kljub aktivni politiki kadrovanja in stalnemu iskanju deficitarnega kadra na vseh zaposlitvenih portalih zdravniškega kadra določenih specialnosti ni. Najbolj aktivno iščejo zdravnike specialiste radiologije, urologije, ortopedije, kardiologije, anestezije, transfuzijske medicine in hematologije.

Ker je bil finančni načrt za letos sprejet šele meseca junija, bolnišnica v prvem polletju beleži nizko realizacijo naložb. V prvi polovici letošnjega leta so bile tako povečini izvedene naložbe, ki so jih začeli izvajati že lani oz. so bile predmet lanskega finančnega načrta, manjše investicije iz letošnjega finančnega načrta in nujne nabave.