c S
Mali delničarji Telekoma želijo višje dividende 22.08.2019 12:46 Ljubljana, 22. avgusta (STA) - Društvo Mali delničarji Slovenije želi od Telekoma Slovenije višje dividende. Medtem ko uprava in nadzorniki družbe predlagajo 4,50 evra bruto dividende na delnico, društvo predlaga, da bi bila ta 5,50 evra bruto. O tem bodo delničarji Telekoma odločali na skupščini 30. avgusta.

Društvo Mali delničarji Slovenije je lastnik ene delnice Telekoma, po pooblastilih, prispelih do danes, pa zastopa še 237 malih delničarjev, ki so skupaj lastniki 1,54 odstotka osnovnega kapitala družbe, izhaja iz današnje objave na Ajpesu.

Največji lastnik Telekoma je sicer država, ki ima v družbi neposredno 62,54-odstotni lastniški delež, SDH je lastnik 4,25-odstotnega deleža, Kad pa 5,59-odstotnega.

Mali delničarji skupščini v potrditev predlagajo sklep, da se za izplačilo dividend od skupno 38,99 milijona evrov lanskega bilančnega dobička nameni 35,78 milijona evrov ali 5,50 evra bruto na delnico. To je en evro več od predloga uprave in nadzornikov - ti namreč predlagajo, da se za izplačilo dividend nameni 29,3 milijona evrov oz. 4,50 evra bruto na delnico.

Mali delničarji si želijo tudi, da bi bile dividende izplačane prej, in sicer 30. septembra, in to delničarjem, ki bodo dan prej vpisani v delniško knjigo. Po predlogu uprave in nadzornikov Telekoma pa bi se dividende izplačale 29. oktobra, delničarjem, ki so dan prej vpisani v delniško knjigo.

Poleg tega si želijo, da bi skupščina o podelitvi razrešnice upravi za delo v lanskem letu glasovala za vsakega člana uprave posebej.