c S
Zavarovalna skupina Sava v polletju s skoraj 60 odstotkov višjim dobičkom 22.08.2019 10:29 Ljubljana, 22. avgusta (STA) - Zavarovalna skupina Sava je v prvem polletju ustvarila 22,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 59,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Bruto premije so se medtem na letni ravni povečale za 9,1 odstotka na 336,8 milijona evrov, pri čemer so najbolj porasla premoženjska zavarovanja v tujini, je danes objavila matična družba Sava Re.

Rast bruto premij po njihovih besedah izvira iz premoženjskih zavarovanj v Sloveniji (9,5-odstotna rast), premoženjskih zavarovanj v tujini (18,2-odstotna rast), pozavarovanj (6,6-odstotna rast), življenjskih zavarovanj v Sloveniji (1,5-odstotna rast) in življenjskih zavarovanj v tujini (8,2-odstotna rast).

S tem je skupina v prvem polletju zbrala 60,7 odstotka načrtovane premije za leto 2019, so objavo poslovnih rezultatov skupine na spletnih straneh Ljubljanske borze pospremili v Savi Re.

Čistih premij je bilo na ravni skupine za 310,9 milijona evrov ali 7,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani, čisti prihodki od premij pa so se zvišali za 7,9 odstotka na 259,2 milijona evrov.

Bruto škod je bilo v prvih šestih mesecih leta za 189,5 milijonov evrov, kar je 13,9 odstotka več kot v enakem obdobju lani, čiste škode pa so se ob 14,6-odstotni rasti ustavile pri 184,3 milijona evrih. Čistih odhodkov za škode je bilo za 187,2 milijona evrov ali 13 odstotka več, od tega iz premoženjskih zavarovanj za 130,4 milijona evrov oz. 9,1 odstotka več in življenjskih zavarovanj za 56,7 milijona evrov oz. 23 odstotkov več.

Skupina je v prvem polletju leta ustvarila 22,6 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je 52,5 odstotka načrtovanega za letos in za 59,3 odstotka več od doseženega v enakem obdobju lani. Donosnost lastniškega kapitala, prilagojena na letno raven, je znašala 12,5 odstotka.

"Na večjo poslovno uspešnost je vplivala večja stroškovna učinkovitost skupine, saj se je čisti stroškovni količnik zavarovalnega dela v prvem polletju glede na isto obdobje lani izboljšal za 1,8 odstotne točke, kar je predvsem posledica hitrejše rasti premij od stroškov. Poleg tega skupina v prvem polletju ni imela večjih škod - za razliko od istega obdobja lani, ko so nastale večje škode zaradi vremenskih ujm v Sloveniji, kar je vplivalo na izboljšanje čistega škodnega količnika v letu 2019," so pojasnili v Savi Re.

Zavarovalna skupina Sava, v kateri je več kot 2600 zaposlenih, je imela konec junija 1,8 milijarde evrov bilančne vsote, kar je 7,4 odstotka več kot konec leta 2018.

Skupina nadaljuje uresničevanje začrtane strategije tudi glede rasti s prevzemi. Potem ko je Zavarovalnica Sava februarja prevzela zavarovalnici Ergo osiguranje in Ergo životno osiguranje na Hrvaškem, je Sava Re junija pridobila še 85-odstotni delež v družbi Sava Infond, s čimer so družbe v skupini pridobile 100 odstotkov glasovalnih pravic te družbe. Podpisana je bila tudi pogodba za nakup družbe Diagnostični center Bled, katerega končni cilj je udeležba preko družbe ZTSR skupaj z Zavarovalnico Triglav.

V matični družbi Sava Re ocenjujejo, da bo skupini uspelo izpolniti načrtovani poslovni rezultat in količnike za celotno letošnje leto. Konec lanskega leta so sporočili, da za letos načrtujejo vsaj 43 milijonov evrov čistega dobička. Načrtovana rast prihodkov naj bi v 2019 presegla 4,5 odstotka, donosnost kapitala pa naj bi se okrepila za vsaj 12 odstotkov.

V sredo se je z nerevidiranimi izidi poslovanja Zavarovalne skupine Sava in Save Re že seznanil nadzorni svet Save Re.