c S
Zahteva velenjske komunale neutemeljena, MOP z opravičilom 21.08.2019 13:48 Šoštanj, 21. avgusta (STA) - Zahteva za vračilo domnevno preplačanega ogrevanja, ki ga je na Teš na podlagi dopisa ministrstva za okolje in prostor naslovilo Komunalno podjetje Velenje, je neutemeljena. Iz novega, popravljenega dopisa ministrstva izhaja, da je bila večina brezplačnih emisijskih kuponov za proizvodnjo toplotne energije porabljena že v preteklih letih.

Na podlagi junijskega dopisa ministrstva za okolje in prostor Občini Šoštanj, da je Termoelektrarna Šoštanj (Teš) za del goriva, ki ga porabi za proizvodnjo toplote, oproščena plačila emisijskih kuponov, je namreč Komunalno podjetje Velenje v začetku julija pozvalo Teš k vračilu domnevno preplačanih sredstev za ogrevanje. Teš je namreč januarja letos kot razlog dviga cene toplotne energije, s katero ogreva Šaleško dolino, navedel strošek nakupa emisijskih kuponov za letos.

V Tešu so po dani zahtevi komunalnega podjetja navedli, da bodo, če se bo to dejansko izkazalo, zahtevali povrnitev vrednosti, ki jo bodo nato vrnili komunali. A izkazalo se je, da navedbe v dopisu okoljskega ministrstva ne držijo in da torej zahtevek komunalnega podjetja ni utemeljen.

"V torek, 13. avgusta, smo s strani ministrstva za okolje in prostor v vednost prejeli dopis, sicer naslovljen na župana Občine Šoštanj, v katerem minister Simon Zajc spreminja svoje stališče/odgovor, in sicer, da je bila večina brezplačnih kuponov za proizvodnjo toplotne energije porabljena že v preteklih letih," so danes za STA pojasnili v Komunalnem podjetju Velenje.

Da so na Občino Šoštanj poslali nov dopis s popravljeno vsebino, so za STA potrdili tudi na ministrstvu in dodali, da se je MOP občini za napačen predhodni odgovor opravičil. S tem so seznanjeni tudi v Tešu, kjer so za STA navedli še, da je popravljen dopis ministrstva odraz realnega stanja in da potrjuje navedbe Teša, da je bila zahteva Komunalnega podjetja Velenje neutemeljena.

V Tešu so namreč že prej pojasnili, da je bila Tešu izdana odločba o podelitvi količine emisijskih kuponov za proizvodnjo toplotne energije brez obveznosti plačila za obdobje od leta 2013 do leta 2020, in sicer določen delež za posamezno koledarsko leto, pri čemer pa se ta delež z leti zmanjšuje. Ob tem so dodali, da količina brezplačnih emisijskih kuponov že od leta 2015 dalje ne pokriva celotne proizvodnje toplotne energije, kar pomeni, da je Teš iz leta v leto dolžan kupovati čedalje več manjkajočih emisijskih kuponov za proizvodnjo toplotne energije.