c S
Dars še brez okoljevarstvenega soglasja za nov avtocestni priključek pri Brezovici 21.08.2019 07:00 Ljubljana, 20. avgusta (STA) - Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi nepopolne vloge zavrgla vlogo Darsa za izdajo okoljevarstvenega soglasja za projekt gradnje novega avtocestnega priključka pri Brezovici. Na Darsu so sklep označili kot prenagljen in napovedali pritožbo nanj. Kot so poudarili za STA, so namreč v postopku pridobivanja dopolnitev, ki jih je zahteval Arso.

Kot so v ponedeljkovi objavi na svoji spletni strani zapisali na Arsu, je Dars zaradi spremembe posega spremenil vlogo za izdajo novega okoljevarstvenega soglasja, ker pa je bila ta nepopolna, so upravljavca državnih cest pozvali k dopolnitvi. Dars je nato zaprosil za podaljšanje roka za dopolnitev, čemur so na agenciji za okolje ugodili.

"Po drugem zaprosilu za podaljšanje roka je Arso ugotovil, da podani razlogi za podaljšanje niso upravičeni, zato roka ni podaljšal. Zavrgel pa je tudi vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja," so v sporočilu še zapisali na Arsu.

Kot so v odzivu za STA pojasnili na Darsu, je ključni korak pri dopolnitvi vloge uskladitev hidrološko-hidravlične študije z direkcijo za vode, ki poteka že dobro leto. Po uskladitvi študije bo možno dokončno zaključiti projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katere bodo lahko izdelali dokumentacijo za podaljšanje okoljevarstvenega soglasja v skladu z zahtevami Arsa.

"Zaradi dolgotrajnega usklajevanja hidrološko-hidravlične študije je bilo vlogo nemogoče dopolniti z zahtevano dokumentacijo, zato smo Arso zaprosili za podaljšanje roka do 30. aprila 2020, kar je glede na dosedanji potek dogodkov po naši oceni realen datum," so zapisali.

Na sklep Arsa se bodo pritožili. Če bo vseeno obveljal, pa nameravajo gradbeno dovoljenje pridobivati po integralnem postopku, ki po novi zakonodaji združuje postopek izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja. "Zaradi pomanjkanja konkretnih primerov iz prakse je težko oceniti, do kakšnega časovnega zamika bo zaradi tega prišlo," so še navedli.

Novi avtocestni priključek na enem prometno najbolj obremenjenih delov slovenskega avtocestnega omrežja je predviden 2,6 kilometra od sedanjega priključka Brezovica v smeri proti Vrhniki. Investicija je vredna približno 27 milijonov evrov, z njo pa želijo zmanjšati obremenitev obstoječega priključka z vidika prometne varnosti in razbremeniti regionalno cesto skozi naselje Brezovica, ki sedaj sprejema prometa iz južnega dela Barja.

Začetek gradnje novega priključka je vezan na pridobitev vseh soglasij k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobitev nepremičnin, izdajo gradbenega dovoljenja in potrditev investicijskega progama na ministrstvu za infrastrukturo ter na uspešno izveden postopek javnega naročila za izvedbo del. "Glede na opisane aktivnosti, ki so še v teku in jih časovno ni mogoče natančneje opredeliti, je trenutno nemogoče napovedati termin začetka gradnje," so pojasnili na Darsu.

Sicer pa bo gradnja predvsem zaradi zahtevnih barjanskih tal in temu prilagojene tehnologije gradnje trajala najmanj dve gradbeni sezoni. Tehnologija gradnje premostitvenega objekta bo po zagotovilih Darsa prilagojena čim manjšemu oviranju prometa na avtocesti, tako da so predvidene le krajše zapore prometa.

Priključek je zasnovan kot polni štirikraki priključek z navezavo na obstoječo regionalno cesto, poleg ukrepov na avtocesti in novega nadvoza pa je predvidena še izgradnja povezovalne ceste do križišča pri železniškem prehodu v Vnanjih Goricah.

Dars je doslej pridobil 75 odstotkov potrebnih zemljišč za gradnjo priključka, preostala bo predvidoma do konca letošnjega leta.