c S
Skupina Triglav v polletju dobiček povečala za 16 odstotkov 21.08.2019 07:00 Ljubljana, 20. avgusta (STA) - Skupina Triglav je v prvem polletju ustvarila 34,7 milijona evrov čistega dobička, kar je 16 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Obračunala je 630,2 milijona evrov konsolidirane kosmate premije, kar je 10 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, čisti prihodki od zavarovalnih premij pa so porasli za šest odstotkov na 491,8 milijona evrov.

Kot so sporočili iz skupine, so premijsko rast dosegli na večini trgov in je večinoma presegala rast celotnega trga. V Sloveniji, kjer Triglav zbere 76-odstotni delež konsolidirane premije, je bila rast premije v povprečju osemodstotna (rast trga je bila sedemodstotna), na trgih zunaj Slovenije pa 10-odstotna.

Skupina je dosegla rast premije v vseh treh segmentih zavarovanj. V segmentu premoženjskih zavarovanj je bila rast 10-odstotna, v segmentu zdravstvenih zavarovanj 21-odstotna, premije življenjskih in pokojninskih zavarovanj pa so bile višje za manj kot odstotek.

Obračunani kosmati zneski škod skupine so znašali 335 milijonov evrov oz. dva odstotka več kot v enakem obdobju lani, ocenjena vrednost množičnih škodnih dogodkov pa 4,9 milijona evrov. Pri slednji gre predvsem za posledico junijskih neurij s točo. Kombinirani količnik skupine (torej škodni količnik, ki upošteva še stroške poslovanja) je dosegel 93,2 odstotka, kar je po navedbah skupine ugodna vrednost in predvsem posledica izboljšanja škodnega količnika.

Dobiček pred obdavčitvijo se je v polletju povečal za 17 odstotkov na 41,7 milijona evrov. Doseženi rezultat je posledica višje rasti čistih prihodkov od zavarovalnih premij glede na rast čistih odhodkov za škode premoženjskih zavarovanj in realiziranih višjih donosov finančnih naložb.

Skupina razpolaga z naložbenim portfeljem v višini 3,2 milijarde evrov. Po lastnih navedbah ga upravlja razmeroma konservativno in s ciljem ohranjanja njegove visoke skupne bonitetne ocene. Donosi od naložb brez vključenih donosov naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, so v prvi polovici leta znašali 51,4 milijona evrov. V primerjavi z lani so bili višji predvsem zaradi doseženih višjih neto dobičkov od prodaje finančnih sredstev in višjih neto prihodkov zaradi spremembe poštene vrednosti.

Po drugi strani se zaradi nizkih obrestnih mer neto obrestni prihodki še vedno znižujejo. Zaradi nadaljnjega zniževanja obrestnih mer je družba na področju življenjskih zavarovanj oblikovala dodatne zavarovalno-tehnične rezervacije v višini 8,6 milijona evrov, kar je v enakem znesku znižalo učinek finančnih donosov na izkaz poslovnega izida.

Ob polletju je imela Skupina Triglav s svojima družbama Triglav Skladi in letos prevzeto družbo Alta Skladi 34,3-odstotni in s tem vodilni tržni delež v segmentu vzajemnih skladov v Sloveniji. Ob koncu junija je v vzajemnih skladih upravljala 947,8 milijona evrov čiste vrednosti sredstev ali 12 odstotkov več kot ob koncu leta 2018. Sredstva individualnega upravljanja premoženja so bila 73,7 milijona evrov, kar predstavlja 47-odstotno rast.

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je položaj skupine označil kot čvrst, poslovanje pa kot skladno z začrtano strategijo rasti in razvoja. "Zadovoljni smo z doseženim in ob upoštevanju predvidenih razmer do konca leta potrjujemo našo napoved načrtovanega letnega rezultata," je poudaril.

Skupina Triglav sicer letos glede na načrte s konca lanskega leta pričakuje od 90 do 100 milijonov evrov dobička pred davki in okoli 1,1 milijarde evrov obračunane kosmate zavarovalne premije.