c S
Mladinska knjiga Založba tudi lani z izgubo 21.08.2019 07:00 Ljubljana, 20. avgusta (STA) - Skupina Mladinska knjiga Založba je imela lani 947.000 evrov izgube, potem ko je predlani ta znašala 378.000 evrov. Čisti prihodki od prodaje so upadli za tri odstotke na 69,5 milijona evrov, kaže letno poročilo, s katerim se je danes seznanila skupščina obvladujoče družbe.

Padec prihodkov je posledica krčenja poslovanja v tujini - čisti prihodki od prodaje na domačem trgu so bili skoraj enaki lanskim, čisti prihodki od prodaje na tujih trgih pa so bili nižji za 19 odstotkov, so zapisali v poročilu.

"Nižji prihodki glede na leto 2017 so v največji meri posledica krčenja direktnih prodajnih poti in zavestne optimizacije obsega poslovanja na teh prodajnih poteh, zato smo dodatno zniževali tudi stroške direktnih prodajnih poti in podpornih služb," so zapisali.

Glede čistega izida so pojasnili, da bi bila izguba v letu 2018, če bi normalizirali rezultat poslovanja in iz rezultata leta 2017 izločili 900.000 evrov drugih poslovnih prihodkov iz naslova odprave rezervacije, nižja od lanske za 34 odstotkov.

V skupini, ki zaposluje 790 ljudi, so s čistim dobičkom poslovale družbe MK Trgovina, Cankarjeva založba, Mozaik knjiga, MK Sarajevo in MK Skopje. Čista izguba v MK Založbi je posledica slabitve naložbe v Grafiko Soča, brez te slabitve bi tudi MK Založba poslovala s čistim dobičkom. V družbi MK Beograd še naprej znižujejo čisto izgubo, zaradi nekoliko slabše prodaje novih knjižnih projektov pa niso dosegli planiranega pozitivnega poslovanja.

Z lanskim poslovanjem se je danes seznanila tudi skupščina obvladujoče družbe Mladinska knjiga Založba, ki je v večinski lasti Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB).

DUTB je 51,2-odstotni lastnik postala leta 2016, ko je terjatve, ki so bile nanjo prenesene z NLB in Abanke, pretvorila v lastniški delež. Večinsko lastništvo družbe je na bankah pristalo po stečaju mariborskega cerkvenega holdinga Zvon Dva, po katerem so 69-odstotni delež založbe dobile banke upnice.

NLB in Abanka sta sicer leta 2014 51,2-odstotni delež Mladinske knjige prodajali na dražbah, ponudbo v višini 5,36 milijona evrov je podala tržiška založba Učila International, ki pa nato kupnine do roka ni poravnala.

Pred časom je portal Siol poročal, da naj bi potekale priprave za prenos naložbe DUTB v Mladinski knjigi Založbi na Slovenski državni holding (SDH). Po takratnem pisanju portala naj bi se prenos izvedel še pred poletjem, a se to za zdaj ni zgodilo.