c S
Skupnost občin od države pričakuje sredstva za vse zakonske naloge in ločeno za pokritje dviga plač 20.08.2019 15:45 Podčetrtek, 20. avgusta (STA) - Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije (SOS) je danes v Podčetrtku sprejelo več sklepov. Župani od države pričakujejo, da bo občinam zagotovila potrebna sredstva za pokritje vseh zakonskih nalog, ločeno in ne skozi povprečnino pa tudi sredstva za pokritje dviga plač v javnem sektorju. Nasprotujejo tudi spremembi formule za izračun primerne porabe.

Ministrstvo za javno upravo je namreč julija objavilo predlog novele zakona o financiranju občin, ki predvideva spremembo formule za izračun primerne porabe. A v SOS ugotavljajo, da predlog "zgolj prerazporeja uteži in s tem finančna sredstva med občinami, medtem ko prepotrebnih dodatnih finančnih sredstev za resnično decentralizacijo Slovenije ne zagotavlja".

Kot so sporočili iz SOS, je predsedstvo na današnji seji v Podčetrtku tudi ugotavljajo, da je predlog spremembe formule pripravljen brez ustreznih izračunov finančnih posledic za občine. Izračuni, ki so jih za vsako posamično občino pripravili sami, pa so pokazali, da bi predlagane spremembe povzročile več anomalij, kot pa bi jih rešile. Ključnih razlogov za nezadovoljstvo in razlike med občinami pa večinoma niti ne bi odpravili.

Na današnji seji so sklenili tudi, da mora država zagotoviti potrebna finančna sredstva občinam za pokritje vseh zakonskih nalog, ki so jih dolžne izvajati. Sistem izračunane primerne porabe namreč vsem občinam tega sedaj ne zagotavlja.

Zahtevajo tudi, da se sredstva za pokritje dviga plač, ki je posledica dogovora vlade s sindikati javnega sektorja, zagotovijo ločeno in nikakor ne skozi povprečnino. Kar zadeva predlog zakona o zmanjšanju stroškov občin, pa ugotavljajo, "da se bodo dejanski finančni učinki oz. prihranki lahko upoštevali, ko bo do njih prišlo oz. šele ko bo zakon sprejet in začel veljati".

Minister za javno upravo Rudi Medved je danes na novinarski konferenci, sicer namenjeni predstavitvi predloga novele zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, napovedal, da bodo dialog z župani o povprečnini začeli proti koncu meseca, prav danes pa je dogovorjen s finančnim ministrom za ponovni pregled številk.

Pri vprašanju izračuna višine povprečnine pa je po njegovih besedah zanimiva situacija, ko del županov občin pritrjuje formuli, del jih je nezadovoljnih, ob začetku pa so vsi želeli, da v to formulo vnesejo učinke zvišanja plač v javnem sektorju.

Medved se je strinjal, da je bilo zvišanje plač v javnem sektorju velik udarec za proračune občin, vendar pa so občine v zelo različnih položajih, saj imajo različno število šoloobveznih otrok, otrok v vrtcih in tudi starejših, ki potrebuje domsko oskrbo.

Ob tem je izrazil prepričanje, da se bodo predstavniki vseh treh občinskih združenj glede tega dogovorili in v sredo, ko bo na to temo sestanek na ministrstvu za javno upravo, prišli z usklajenim predlogom. Nekateri župani so si po ministrovem mnenju "prehitro nadeli bojne barve", upa pa, da se bodo v slogu dobrega sodelovanja, ki so ga imeli od septembra lani, uspeli dogovoriti o skupnem predlogu.

Županje in župani so sicer danes v Podčetrtku razpravljali tudi o problematiki posledic naravnih ujm in povračilu nastale škode. Kot so opozorili, prejete odškodnine ne pokrijejo dejanske škode, ki nastane zaradi naravnih nesreč. Zahtevajo, da se zakonodaja na tem področju urgentno spremeni. Zavzeli pa so tudi stališče, da se promet težkih tovornih vozil ne sme odvijati po cestah, ki potekajo znotraj naselij. Izjema bi veljala zgolj za lokalni promet, so še sporočili iz SOS.