c S
Inšpektorat: Inšpekcijski nadzori nad Termitom so bili ustrezni 20.08.2019 15:47 Ljubljana, 20. avgusta (STA) - Nadzor nad delom treh inšpektorjev za okolje, ki so nadzirali delo podjetja Termit od leta 2012 naprej, ni pokazal nepravilnosti. Vsi pridobljeni podatki so namreč "izkazovali, da Termit deluje v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, zato inšpektorjem niso dajali podlage za inšpekcijsko ukrepanje", so sporočili z inšpektorata.

Delo treh inšpektorjev je preverila tričlanska komisija. Ta je "pri pregledu inšpekcijskih zapisnikov ugotovila, da v nobenem primeru ni šlo zato, da inšpektor ne bi ukrepal" v skladu z zakonom o varstvu okolja, so zapisali na Inšpektoratu RS za okolje in prostor, ki je organ v sestavi ministrstva za okolje in prostor. Ministrstvo je pod sporočilom za javnost, ki je objavljeno na spletnih straneh vlade, tudi podpisano kot odgovorna institucija.

"Rezultati monitoringov, ki so jih za Termit opravljale pooblaščene institucije, in ostali dokumenti, ki jih je inšpektor preverjal v Termitu, so izkazovali, da Termit deluje v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, zato inšpektorjem niso dajali podlage za inšpekcijsko ukrepanje," so dodali.

Kot primer so izpostavili poročilo o hidrogeoloških in kemijskih preiskavah podzemne vode na območju Drtije iz septembra 2018, ki ga je izdelal IRGO, Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje. To poročilo navaja, da je glede na rezultate kemijskih analiz stanje podzemne vode dobro, vrednosti indikativnih parametrov so pod mejo detekcije, vrednosti preostalih parametrov pa pod mejo, določeno s pravilnikom o pitni vodi.

Tudi iz monitoringov, ki jih je inšpektor preverjal, ni bilo razvidnih nobenih indicev, ki bi kazali na okoljsko škodo.

Letos opravljena analiza tal in vode na deponiji Drtija podjetja Termit v Moravški dolini, nad katero je bdela Agencija RS za okolje (Arso), je pokazala nastanek okoljske škode. Analiza je pokazala onesnaženost tal, podzemnih in izcednih vod.

Okoljski minister Simon Zajc je po teh ugotovitvah odredil izredni nadzor nad delovanjem okoljske inšpekcije in postopkom izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Termitu, saj ga je zanimalo, kako so lahko predhodni nadzori in analize kazali, da je v Moravčah vse v redu. Nadzor z odgovori očitno ni postregel.

Ugotovitve inšpektorata niso zadovoljile niti župana Občine Moravče Milana Balažica, ki od Zajca še naprej terja odgovor na vprašanje, kako je mogoče, da so inšpektorji dolga leta ugotavljali, da je na deponiji Termita vse v najlepšem redu, potem pa julija letos nenadoma čez noč ugotovili, da je vse narobe. "Kako je mogoče, da je smo pred julijem 2019 živeli v pravljičnem svetu čiste narave, potem pa smo se v hipu znašli sredi okoljske škode, onesnaženosti tal in močno onesnažene podtalnice?" je zapisal v izjavi za javnost.

Zanima ga tudi, zakaj okoljsko ministrstvo Termitu še ni trajno odvzelo okoljevarstveno dovoljenje, če je ugotovilo, da gre v Moravčah za neposredno nevarnost dodatnega čezmernega obremenjevanja okolja s pogubnim vplivom na zdravje ljudi. "Ministra Zajca prosim, da odgovori na zastavljena vprašanja, da si bomo lahko razložili, kako je v Moravčah država čudežno spregledala, prej pa ni videla nič - in obakrat je bilo vse po predpisih," je bil kritičen.

Začudenje in ogorčenje nad ugotovitvami nadzora pa so izrazili v Ljudski iniciativi Moravče (LIM). "V primeru Termita so inšpektorji vedno pregledovali samo dokumentacijo, medtem ko si nikoli niso umazali čevljev z moravškim blatom," so zapisali v izjavi.

Razočarani so tudi nad "ignoranco" ministrstva za okolje. Ob razgrnitvi rezultatov analize Arsa so se z Zajcem dogovorili, da bodo aktivno vključeni v postopek ugotavljanja vseh izvedenih aktivnosti pri pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja. "LIM je pisno obveščal ministrstvo o nezakonitih dokumentih, ki so jih izdali. Njihovega odgovora LIM ni nikoli prejel, njihova obljuba o sodelovanju pa do danes ni bila izpolnjena," so poudarili.

Ministrstvu za okolje očitajo, da "na vsako našo prijavo odgovarja, da ne ugotovi nepravilnosti, medtem ko nima poguma, da bi se soočil z našimi obtožbami, neizpodbitnimi dokazi in nas povabil k sodelovanju".

Termit sicer krivdo za onesnaženje Moravške doline po navedbah ljudske iniciative pripisuje kmetom. "Ministrstvo pozivamo, naj pojasni, od kje ... onesnaženje. Ali je od kmetov, kot trdijo v podjetju? Če je, potem zaprite kmete," so pozvali, a dodali, da so sami prepričani, da temu ni tako. "Zato obenem sprašujemo kmete, kaj bodo storili s tistimi, ki s prstom kažejo na njih," so še zapisali.

V podjetju Termit so sicer izsledke analize Arsa zavrnili. Po njihovih ocenah je interpretacija rezultatov nestrokovna. Med drugim je po njihovem sporno, da se je testiranje izvajalo na porušenih oz. zmletih vzorcih materiala, ki ga Termit uporablja za sanacijo peskokopa na Drtiji. Prav tako naj bi Arso v interpretaciji sporno uporabljal mejne vrednosti za tla, medtem ko gre v primeru odvzetih vzorcev dejansko za gradbeni objekt.