c S
Julija v mesečni primerjavi predvidenih več novih stanovanj, na letni ravni manj 20.08.2019 11:39 Ljubljana, 20. avgusta (STA) - V Sloveniji je bilo julija izdanih četrtino več dovoljenj za gradnjo stanovanjskih stavb kot junija. Načrtovanih je 46 odstotkov več novih stanovanj kot junija, a 14 odstotkov manj kot julija lani, je danes objavil državni statistični urad.

Julija je bilo izdanih 24 odstotkov več gradbenih dovoljenj za stavbe kot junija. Pri tem je bilo za gradnjo stanovanjskih stavb izdanih 25 odstotkov več dovoljenj, za gradnjo nestanovanjskih stavb pa 23 odstotkov več kot v prejšnjem mesecu.

Celotna površina vseh v juliju načrtovanih stavb je merila nekaj več kot 130.000 kvadratnih metrov, kar je 18 odstotkov več kot junija. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb je bila večja za 34 odstotkov, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa za sedem odstotkov.

Velika večina gradbenih dovoljenj, 97 odstotkov, je bilo izdanih za novogradnje, preostali trije odstotki za spremembo namembnosti. Gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 23 odstotkov več kot junija, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa je bila večja za 16 odstotkov. V primerjavi z lanskim julijem je bilo izdanih gradbenih dovoljenj za novogradnje manjše za 16 odstotkov, načrtovana površina teh novogradenj pa za pet odstotkov.

Predvidena je bila gradnja 283 stanovanj, kar je za 58 odstotkov več kot junija. Od teh je bilo 199 stanovanj načrtovanih v enostanovanjskih stavbah, 59 stanovanj v večstanovanjskih stavbah in 24 stanovanj v stanovanjskih stavbah za posebne družbene skupine. Eno stanovanje je bilo načrtovano v nestanovanjski stavbi.

Načrtovanih je bilo 46 odstotkov več novih stanovanj kot junija, njihova površina bo večja za 22 odstotkov. V primerjavi z lanskim julijem je bilo načrtovanih 14 odstotkov manj stanovanj, njihova površina bo predvidoma manjša za 19 odstotkov. Med načrtovanimi novimi stanovanji niso upoštevana stanovanja v stanovanjskih stavbah za posebne družbene skupine.

Največ stanovanj je predvidenih v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 55 stanovanj. Sledili sta savinjska z 51 in gorenjska regija s 50 stanovanji. V drugih regijah je bilo načrtovanih manj stanovanj, najmanj v zasavski regiji, in sicer dve stanovanji.