c S
Vlada o gospodarskih temah 20.08.2019 07:17 Ljubljana, 19. avgusta (STA) - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep o več prerazporeditvah sredstev, podprla predlog uredbe o Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo (EIT) in imenovala Bojana Nastava na položaj generalnega direktorja Statističnega urada RS.

Vlada je Nastava na položaj generalnega direktorja statističnega urada imenovala z 21. avgustom, in sicer za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Na položaju bo nasledil Genovefo Ružič.

Vlada je sprejela sklep o več prerazporeditvah sredstev.

Ministrstvo za javno upravo bo tako npr. prerazporedilo pravice porabe znotraj lastnega finančnega načrta v višini 329.018,50 evra z namenom zagotavljanja pravic porabe za nakup strojne računalniške opreme, 235.021 evrov pa bo prerazporedilo na ministrstvo za notranje zadeve, in sicer na postavko nadgradnja in vzdrževanje registrov upravno notranjih zadev.

Ministrstvo za finance bo 193.000 evrov prerazporedilo na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zaradi zagotavljanja sredstev za financiranje rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti upokojencev, 51.500,34 evra iz rezerve za stroške predsedovanja EU pa bo prerazporedilo na vladni protokol za stroške dela skupaj z regresom za osem novo zaposlenih s 1. septembrom in za povečan obseg dela za eno osebo.

Vlada je podprla predlog uredbe o EIT. Ob tem je poudarila, da je pomembno, da skupnosti znanja in inovacij znotraj EIT dosežejo čim večje območje tudi v lokalnih okoljih v okviru Regionalne inovacijske sheme. Slovenija si bo prizadevala (p)ostati ciljna država te sheme.

EIT po 10 letih delovanja po oceni vlade kaže največ rezultatov na področju izobraževanja in usposabljanja ter podpore podjetniškemu zagonu in rasti. Slovenija se zavzema za ohranitev prednosti EIT na teh področjih, istočasno pa meni, da mora še naprej strmeti k uravnoteženemu podpiranju vseh treh oglišč trikotnika znanja, ki povezuje izobraževanje, znanost in inovacije.

Vlada je ob tem sprejela tudi stališče o strateškem inovacijskem programu EIT za obdobje 2021-2027: spodbujanje talentov in zmogljivosti Evrope za inovacije. Slovenija ga podpira v pomembnejših segmentih. Vlada se namreč strinja, da je EIT treba krepiti na več ravneh in ukrepati tam, kjer ima največji učinek in kjer ne prihaja do podvajanj. Zato si bo Slovenija prizadevala, da bo pristop in ukrepanje EIT dopolnilen in sinergičen pristopu k podpori raziskavam in inovacijam Evropskega sveta za inovacije v okviru programa EU Obzorje Evropa.

Vlada je sprejela še stališče k predlogu uredbe o spremembi dveh obstoječih evropskih uredb glede nekaterih ribolovnih možnosti in predlog podpira. Spremembe omenjenih uredb se dotikajo opredelitve celotnega dovoljenega ulova za sardona ter za okatega ribona v nekaterih vodah Atlantika na podlagi znanstvenega mnenja Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES), ki ga je ta dal junija letos.