c S
Objavljen razpis za direktorja novomeške bolnišnice 17.08.2019 09:02 Ljubljana/Novo mesto, 16. avgusta (STA) - Svet Splošne bolnišnice Novo mesto je razpisal prosto delovno mesto direktorja bolnišnice za mandatno dobo štirih let. Kot je razvidno iz objave v današnjem uradnem listu, imajo kandidati 15 dni časa za prijavo. Tiste, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo svet zavoda povabil na predstavitev, o izbiri pa bodo obveščeni v roku 30 dni od objave razpisa.

Direktorici novomeške bolnišnice Mileni Kramar Zupan se namreč izteka štiriletni mandat. Novembra 2015 je bolnišnico prevzela od Mire Retelj, ki jo je vodila 17 let.

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki ima med drugim univerzitetno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji. Poleg dokazil mora k prijavi priložiti tudi program dela in razvoja zavoda za obdobje od 2020 do 2023.

Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.

Novo vodstvo išče tudi zdravstveni dom v Ribnici. Kandidati se morajo na razpis prijaviti v devetih dneh.