c S
Vlada več projektov umestila v veljavni načrt razvojnih programov 15.08.2019 09:24 Ljubljana, 14. avgusta (STA) - Vlada je na današnji dopisni seji odločala o več zadevah s področja izobraževanja. Med drugim je v veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 umestila nov projekt, to je Informacijski sistem eVŠ, sanacijo športnega igrišča Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje in večnamenski šolski objekt Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana.

Namen informacijskega sistema eVŠ, ki ga je vlada uvrstila v veljavni načrt razvojnih programov, je zagotoviti nemoteno delovanje vseh funkcionalnosti informacijskega sistema eVŠ, njegovega vzdrževanja in nadgradnje. V okviru projekta se bodo financirale vse aktivnosti v zvezi s tem, so v sporočilu za javnost navedli na vladi.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je projekt Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v RS (eVŠ) vzpostavilo leta 2012. Leta 2016 je aktiviralo spletni portal eVŠ, ki je namenjen predstavitvi podatkov o visokem šolstvu širši javnosti, je pa tudi vstopna točka za vpis v visoko šolstvo. Letos je bilo v eVŠ nadgrajeno podatkovno skladišče in dopolnjeno obstoječe analitično orodje z novimi podatki za znanstveno-raziskovalne namene in za izvajanje analiz o zaposljivosti študentov in diplomantov ter prehodnosti med srednješolskim in terciarnim izobraževanjem.

V načrt razvojnih programov je uvrščena tudi sanacija športnega igrišča v Trbovljah, s katero bodo rešili problematiko dotrajanih in neprimernih površin za izvajaje športnih dejavnosti ter prireditev. Skupna vrednost investicije znaša 374.498 evrov.

Po odločitvi vlade bo v načrtu razvojnih programov tudi večnamenski šolski objekt Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana. S predvideno novogradnjo štirih učilnic s pomožnimi spremljajočimi prostori bodo pridobili ustrezne prostore za izvajanje učnega programa in praktičnega pouka. Vrednost naložbe je dobrih 1,3 milijona evrov, od katerih bo 300 tisoč evrov zagotovilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, so pojasnili na vladi.

V načrt razvojnih programov so danes umestili tudi nov projekt Organiziraj moje življenje. S slednjim bodo po navedbah vlade omogočili razvoj inteligentnega sistema, ki bo starostnikom, ki jim peša spomin, pomagal pri vsakdanjih opravilih. Inteligentne računalniške metode bodo skušale razbrati uporabnikovo vsebino in trenutne potrebe, nato jim bodo s pomočjo tablice ponujeni opomniki ali navodila za običajna opravila. Ta bodo zastavljena tako, da bodo urila njihov spomin in jim omogočila daljše samostojno življenje na domu.

Vlada je sprejela tudi mnenje o zahtevi DS za začetek postopka za oceno ustavnosti 48. člena zakona o osnovni šoli in 11. člena zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, ki ga bo posredovala DZ. Vlada je prepričana, da omenjena člena zakonov nista v nasprotju z ustavo. Ustanavljanje dvojezičnih šol namreč ustava zapoveduje, zakonodajalcu pa je prepuščeno le, da določi območja, na katerih je dvojezično šolstvo obvezno. To obveznost tudi izpolnjuje, so pojasnili.

Ustavno sodišče je na vse bistvene očitke pobudnika iz te ustavne pobude po navedbah vlade že odgovorilo z odločbo, prav tako pobudnik ni izkazal, da bi določbi omenjenih zakonov kršili pravice večinskega naroda na območju, za katerega zakon določa, da je dvojezično izobraževanje obvezno. Zato vlada predlaga zavrnitev ustavne zahteve kot neutemeljene.