c S
Lani tretjič zapored spet rast obveznih avtomobilskih zavarovanj 16.08.2019 07:34 Ljubljana, 15. avgusta (STA) - Kljub stalni rasti števila registriranih cestnih vozil je število sklenjenih obveznih avtomobilskih zavarovanj med gospodarsko krizo nihalo, ob izboljšanju gospodarskih razmer pa zadnja leta spet narašča. Kljub temu je bil trend rasti obračunane premije v zadnjem desetletju negativen, vnovično rast beleži šele zadnja tri leta.

Slovenske zavarovalnice, ki tržijo obvezna avtomobilska zavarovanja, so lani sklenile 1.914.134 tovrstnih zavarovanj. To je skoraj 85.000 oz. 4,6 odstotka več kot leto prej in največ doslej, ugotavljajo v Slovenskem zavarovalnem združenju.

V letu 2018 je v Sloveniji zavarovanja lastnikov cestnih motornih vozil proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam, sklepalo osem zavarovalnic. Vse skupaj so obračunale za 244,2 milijona evrov premij, kar je 6,6 odstotka več kot v letu 2017, je razvidno iz podatkov združenja.

Vse močnejša konkurenca na trgu avtomobilskih zavarovanj se odraža v nižanju cen zavarovanj avtomobilske odgovornosti, kar vpliva tudi na celotno obračunano zavarovalno premijo. Čeprav se je število sklenjenih zavarovanj povečevalo, pa je bil trend rasti obračunane premije v zadnjem desetletju negativen (povprečno -2,8 odstotka letno).

V zadnjih treh letih pa se je zbrana premija spet povečevala, prav tako zavarovalnice zadnja leta izplačujejo vedno več odškodnin. Rast slednjih je lani prehitela rast obračunanih premij - za leto 2018 so namreč odškodnine znašale skupaj 159 milijonov evrov, kar je 10,4 odstotka več kot leta 2017.

V začetku devetdesetih let so bila obvezna avtomobilska zavarovanja najpomembnejša zavarovalna vrsta na slovenskem zavarovalnem trgu, v zadnjih dveh desetletjih in pol pa je z razvojem drugih zavarovanj (predvsem življenjskih in zdravstvenih) njihov pomen počasi upadal. V celotnem zavarovalnem portfelju članic Slovenskega zavarovalnega združenja so tako lani imela le še desetodstotni delež, kar jih uvršča na tretje mesto v skupini neživljenjskih zavarovanj.

Osebni avtomobil je v Sloveniji in tudi v Evropi najpomembnejše prevozno sredstvo. V Evropi je bilo leta 2017 več kot 280 milijonov avtomobilov, kar je 1,7 odstotka več kot leta 2016 in 16,1 odstotka več kot pred desetletjem. Stopnja motorizacije skupaj s številom registriranih avtomobilov od leta 2008 narašča v večini držav članic in je v letu 2017 znašala povprečno 466 osebnih avtomobilov na tisoč prebivalcev EU, kar je največ doslej.

Med evropskimi državami se Slovenija po stopnji motorizacije uvršča na 12. mesto. Vsak Slovenec je leta 2017 za avtomobilsko zavarovanje porabil 233,60 evra, kar je nad evropskim povprečjem, ki je bilo tistega leta pri 228,30 evra in največ doslej.

V Slovenskem zavarovalnem združenju še ugotavljajo, da se je v obdobju od osamosvojitve Slovenije do konca leta 2018 skupno število registriranih motornih vozil ob rasti kupne moči prebivalstva več kot podvojilo. Slabe tri četrtine registriranih motornih vozil predstavljajo osebni avtomobili, kar je vzrok za močan upad javnega cestnega in železniškega potniškega prometa.