c S
Ob prerazporeditvah dela kadra zdravstvene nege opozorila o dilemah pri pripravi novih pogodb in finančnih posledicah 16.08.2019 07:29 Ljubljana, 15. avgusta (STA) - Pred iztekom roka za podpis pogodb, ki bodo tehnike zdravstvene nege z izpolnjenimi pogoji prerazporedile na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester, so vodstva zdravstvenih zavodov izpostavila številne dileme ob pripravi pogodb in nove sistemizacije delovnih mest. Prav tako opozarjajo na nezanemarljive finančne posledice novosti.

Po zakonu o zdravstveni dejavnosti in skladno z dokumentom o poklicnih kompetencah in aktivnostih v zdravstveni negi je namreč treba na mesto diplomiranih medicinskih sester zaposliti tiste tehnike zdravstvene nege oz. srednje medicinske sestre, ki so 12 let vsaj polovico delovnega časa opravljale delovne naloge diplomiranih medicinskih sester.

Kratki roki in pomanjkljiva navodila

Rok sklenitev pogodb o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre se izteče v soboto, ob čemer v zdravstvenih zavodih opozarjajo na kratko časovnico. "Roki za implementacijo so padli v čas letnih dopustov, ko je celo redne zadolžitve težko izvajati," je za STA opozoril predsednik Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Marjan Pintar.

Za nespoštovanje rokov so predvidene tudi kazni: od 3000 do 50.000 evrov za izvajalca zdravstvene dejavnosti in od 300 do 5000 evrov za odgovorno osebo izvajalca zdravstvene dejavnosti.

Poleg tega se pri ugotavljanju preseganja kompetenc pojavljajo številne dileme, zaradi pomanjkanja enotnih navodil pa v zavodih prihaja do zelo različnih praks pri presoji izpolnjevanja pogojev, ki jih določa zakon, ugotavljajo v združenju. "To lahko privede tudi do neenakosti, nezadovoljstva in dodatnih pritiskov zaposlenih," opozarja Pintar.

S pojasnili na pomoč tudi ministrstvo za javno upravo

Na težave kažejo tudi številna vprašanja, ki so jih na ministrstvo za zdravje naslovili tako v zavodih kot sindikatih zdravstvene nege. Nanje odgovarja posebna delovna skupina, ki jo je ustanovilo ministrstvo za zdravje.

Glede uporabe zakona o sistemu plač v javnem sektorju se se v sindikatih obrnili tudi na ministrstvo za javno upravo. To je pojasnilo, da tehniki zdravstvene nege, ki več let opravljajo naloge diplomiranih medicinskih sester in bodo prerazporejeni na novo, zahtevnejše delovno mesto, ne bodo plačani slabše. Uvrščeni bodo namreč najmanj en plačni razred višje glede na prejšnje delovno mesto.

Da bi razjasnili nekatere dileme, je ministrstvo za javno upravo pred dobrim tednom tudi izpeljalo strokovni posvet, so za STA navedli v novogoriški bolnišnici, kjer nove pogodbe vročajo 52 zaposlenim, ki izpolnjujejo pogoje za premestitev.

Predvsem pri pravnih vprašanjih so si vodstva bolnišnic tako pomagala z odgovori ministrstev in združenja zdravstvenih zavodov. "Težave so bile predvsem pri usklajevanju različnih navodil in tolmačenj glede uvrstitve v pravi plačni razred," so za STA navedli v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, kjer so že pripravili 415 novih pogodb, nekaj deset pa jih je še v pripravi.

Ob reorganizaciji dela tudi opozorila o pomanjkanju medicinskih sester

V izolski bolnišnici, kjer je nove pogodbe o zaposlitvi prejelo 74 uslužbencev, so vprašanja, povezana s strokovnim vidikom reševali s pomočnico direktorja za zdravstveno nego in glavnimi sestrami oddelkov. Z vodji zdravstvene nege so delovne procese preučili tudi na Onkološkem inštitutu (OI) Ljubljana in ugotovili, da vsem zahtevam iz zakona ustrezajo štirje zaposleni, ki so nove pogodbe že podpisali.

Ob tem so za STA izpostavili, da je trenutno na trgu dela veliko pomanjkanje diplomiranih medicinskih sester, tako da "se organizacije dela glede na kompetence in aktivnosti ne more spremeniti čez noč, saj je na prvem mestu predvsem varnost in kakovost obravnave bolnikov na OI".

Na to opozarja tudi Pintar. Glede na pojasnila ministrstva je proces dela namreč treba organizirati tako, da ne bi več prihajalo do preseganja kompetenc s strani srednjih medicinskih sester. "To pomeni, da bodo morali izvajalci določeno število srednjih medicinskih sester prerazporediti na druga delovna mesta in njihova delovna mesta sistemizirati v delovna mesta za diplomirane medicinske sestre. Poleg tega, da teh ni trgu, pomeni to tudi višje stroške," je navedel.

Na Jesenicah, kjer bo 20 zaposlenih nove pogodbe podpisalo do začetka prihodnjega tedna, pa večjih težave niso imeli. Še največ so se ukvarjali z ugotavljanjem, ali je zaposleni vsaj polovico delovnega časa opravljal naloge diplomirane medicinske sestre v določenem obdobju na določenem delovišču.

S tem so imeli težave tudi v ptujski bolnišnici, kjer so se pojavljala še vprašanja, kaj se zgodi, če zaposleni ne podpišejo ponujenih pogodb, in kaj storiti v prihodnje, ko na posameznih deloviščih morda ne bo izkazana potreba po tolikšnem številu diplomiranih medicinskih sester. Na Ptuju pogoje za prerazporeditev sicer izpolnjuje 29 zaposlenih.

Z novimi pogodbami višje plače in finančne posledice

Z združenju zdravstvenih zavodov opozarjajo tudi na finančne posledice, ki da jih dokument o kompetencah in aktivnostih ni predvidel.

V brežiški bolnišnici, kjer pogoje za prerazporeditev izpolnjuje deset uslužbencev, v tem trenutku to pomeni okoli 1000 evrov več mesečno oziroma 12.000 evrov več letno. "Če bodo te sestre v skladu z aneksom h kolektivni pogodbi novembra napredovale tudi za en plačni razred - odgovora še ne poznamo - kot ostale diplomirane sestre, bo to mesečno pomenilo še dodatnih 1000 evrov," so zapisali za STA.

Tudi na Ptuju ugotavljajo, da strošek predvsem na dolgi rok ne bo zanemarljiv. Kot so pojasnili, je kar nekaj prerazporejenih medicinskih sester šele na sredini svoje delovne poti, kar pomeni, da bodo še vsaj 20 let delale, in vsaka tri leta napredovale za enega ali dva plačna razreda.

V jeseniški bolnišnici ocenjujejo, da se bo strošek plač povišal za približno 2000 evrov na mesec. Podobno je tudi na OI, kjer bodo pri izplačilu plač za štiri medicinske sestre letos odšteli 2172 evra bruto več. V Izoli bo strošek prerazporeditev na letnem nivoju znašal 185.000 evrov.

V novomeški bolnišnici, kjer bodo v pogodbe v podpis petek ponudili 40 zaposlenim, pa ocenjujejo, da bo skupni znesek nove mase plač nekoliko višji, vendar bo vpliv na skupno maso plač minimalen.

Prav tako prerazporeditev v tem trenutku naj ne bi imela večjih finančnih posledic v UKC Maribor, kjer so na nova delovna mesta prerazporedili 56 medicinskih sester. "V večini primerov smo prerazporedili medicinske sestre, ki so že do sedaj opravljale delo na kombiniranih delovnih mestih," so pojasnili za STA.