c S
Ministrstvo za delo v spremembe t. i. štempljanja delavcev 14.08.2019 14:10 Ljubljana, 14. avgusta (STA) - Ministrstvo za delo načrtuje spremembe na področju evidentiranja delovnega časa, pri čemer načrtuje podrobnejšo opredelitev, kako voditi t. i. štempljanje, da bo v korist delavca in delodajalca. Pri tem zavrača navedbe nekaterih medijev, da bo poseglo v fleksibilnost organizacije dela in delovnega časa pri posameznem delodajalcu.

Kot so danes sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ob začetku pogajanj o spremembah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti beležijo precej napačnih interpretacij glede predvidenih obveznosti delodajalcev. Te niso nove, poudarjajo.

Obveznost vodenja evidenc oz. "štepmljanje" obstaja že v veljavni zakonodaji, opozarjajo. Delodajalec mora namreč v skladu z veljavnim zakonom med drugim voditi evidenco o izrabi delovnega časa, ki pa ni namenjena zgolj potrebi obračuna plač, temveč je pomembna tudi z vidika zagotavljanja pravic s področja delovnega časa, odmorov in počitkov, pa tudi varnosti in zdravja pri delu, poudarjajo.

Ker je evidenca delovnega časa pomembna kot listina, ki jo je treba predložiti na zahtevo pristojnega organa, med drugim v primerih nadzora izvajanja delovne zakonodaje, in kot listina, na podlagi katere lahko delavci zagotovijo ustrezno izrabo svojih pravic, delodajalci pa izkazujejo skladnost z zakonodajo, ministrstvo načrtuje podrobnejšo opredelitev vodenja evidenc. Rešitev mora biti tako v interesu delavca kot delodajalca, izpostavljajo na tem vladnem resorju.

Pri tem zavračajo navedbe nekaterih medijev, da bodo spremembe omejile fleksibilnost dela, še posebej na domu. "Temu zagotovo ni tako, saj vodenje evidenc predpisuje le beleženje izrabe delovnega časa. Fleksibilnost glede organizacije delovnega časa pa je še posebej poudarjena ravno pri delavcih, ki delo opravljajo na domu. Tovrstni delavci imajo namreč lahko urejen delovni čas, nočno delo, odmor, dnevni in tedenski počitek drugače, če delovnega časa ni mogoče vnaprej razporediti oz. če si delavec lahko razporeja delovni čas samostojno in če sta mu zagotovljena varnost in zdravje pri delu," navajajo.

"Obveznost vodenja evidenc delovnega časa v prav nobenem delu ne posega v fleksibilnost organizacije dela in delovnega časa pri posameznem delodajalcu. Vsak delodajalec lahko v okviru zakonskih možnosti prosto razporeja delo in delovni čas posameznega delavca," zaključujejo.

Da bi lahko spremembe področne zakonodaje že prihodnje leto precej omejile svobodo delavcev, sicer danes piše časnik Finance. Med drugim navaja, da bi lahko po novem evidenco delovnega časa delodajalci vodili tudi za delavce, ki opravljajo delo na drugih pravnih podlagah, kot sta avtorska in podjemna pogodba, uredilo pa naj bi se predvsem razmere v gradbeništvu in gostinstvu.