c S
Poslanska skupina SDS vložila novelo zakona o financiranju šolstva 13.08.2019 13:59 Ljubljana, 13. avgusta (STA) - Poslanska skupina SDS je danes v parlamentarni postopek vnovič vložila novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero želijo uresničiti odločbo ustavnega sodišča o financiranju šolstva. Predlagajo, da se zasebnim šolam za javnoveljavni program zagotovi enako financiranje kot javnim šolam.

Novelo zakona, s katero bi spremenili financiranje izobraževanja, je junija pripravil tudi minister za izobraževanje Jernej Pikalo, a novela ni prestala parlamentarne procedure. Pikalo je predlagal, da bi država 100-odstotno financirala obvezni del javnega programa v zasebnih osnovnih šolah, razširjenega dela javnega programa pa ne.

V SDS so ponovili stališče, da ta rešitev ne uresničuje odločbe ustavnega sodišča. "Predlog zakona ni uresničeval ustavne odločbe o prepovedi diskriminacije otrok v osnovnih šolah, temveč je bil korak v smeri poglabljanja segregacije šoloobveznih otrok v zasebnih šolah. Predlog zakona ni bil sporen samo z vidika pravne države, saj ni ugotovljenega neustavnega stanja odpravljal, temveč je neustavnost še poglabljal," so zapisali.

Z novelo zakona želijo omogočiti nediskriminatorno financiranje zasebnih osnovnih šol, so sporočili.

V noveli tako predlagajo, da se zasebnim šolam, ki izvaja javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja, za izvedbo programa zagotavlja sredstva v enaki višini, kot jih država zagotavlja za izvajanje programa javne šole. 85 odstotno financiranje pa ohranjajo za glasbene in srednje šole.

Novela bi v veljavo stopila z začetkom leta 2020. Državni proračun bi predlagana rešitev stala 300.000 evrov na letni ravni, so v poslanski skupini povzeli podatke iz razprav v državnem zboru.

Ob vložitvi novele pa so opozorili tudi na položaj pomočnikov vzgojiteljev. V noveli predlagajo spremembo poimenovanja iz pomočnik vzgojitelja v vzgojitelja predšolskih otrok-pomočnik vzgojitelja. Takšne spremembe so bile že narejene v zakonu o vrtcih, navajajo.

Ob tem v besedilu novele ocenjujejo, da je "delitev na dejavnosti, ki jih lahko opravljajo le vzgojitelji in na dejavnosti, ki jih lahko opravljajo tudi pomočniki vzgojiteljev", nepotrebna.

Gre za peto novelo zakona o financiranju šolstva, ki jo je od 2015 z namenom uresničitve odločbe ustavnega sodišča pripravila poslanska skupina SDS.