c S
Direkcija za infrastrukturo z več naložbami na Solčavskem 13.08.2019 10:29 Solčava, 13. avgusta (STA) - Direkcija za infrastrukturo se je letos lotila posodobitve več cest in sanacij plazov v Občini Solčava. Tako trenutno poteka preplastitev regionalne ceste Solčava - Logarska dolina v dolžini 4,2 kilometra. Pogodbena vrednost del, ki bodo predvidoma zaključena v začetku oktobra, je 1,9 milijona evrov, so za STA povedali na direkciji.

Junija je direkcija zaključila projekt posodobitve 1,2 kilometra regionalne ceste Solčava - Podolševa. Gradbena dela v vrednost 1,2 milijona evrov so poleg posodobitve vozišča skupaj s prometno ureditvijo vključevala tudi ureditev odvodnjavanja, sanacijo usada, obnovo podpornih zidov in varovanje brežin.

Na cesti Sestre Logar - Pavličevo sedlo pa je trenutno v izvajanju sanacija plazu Jezera I s pilotno steno. Dela potekajo v dolžini 120 metrov, končana bodo predvidoma novembra letos, če bodo to dopuščale vremenske razmere, sicer pa spomladi prihodnje leto.

V teku je tudi sanacija plazu Jezera II dolžine 80 metrov, v drugi polovici tega meseca pa se bo začela še sanacija plazu Podolševa II v dolžini 70 metrov. Vrednost gradbenih del sanacije obeh omenjenih plazov znaša 740.900 evrov. Tudi v tem primeru velja, da bodo gradbena dela v primeru ugodnih vremenskih razmer končana novembra, sicer pa spomladi prihodnje leto.

Na Klemenčevem medtem poteka 50-metrska sanacija brežine, dela v vrednosti 221.500 evrov pa bodo trajala predvidoma do konca tega meseca.

Glede na vremenske razmere naj bi se letos začela tudi sanacija plazov Solčavsko. V teku je razpis za izvedbo del, ki so ocenjena na 2,3 milijona evrov. V načrtu je sanacija plazov s pilotnimi stenami in kamnitimi zložbami ter rekonstrukcija bližnje ceste z odvodnjavanjem v dolžini 440 metrov.