c S
Ljubljanska občina v ureditev površin za kolesarje in pešce ob Dunajski cesti 12.08.2019 07:12 Ljubljana, 11. avgusta (STA) - Ljubljanska občina išče izvajalca za ureditev površin za kolesarje in pešce vzdolž Dunajske ceste od križišča z Vilharjevo do krožišča Ježica. Projekt je ocenjen na 6,2 milijona evrov, pri čemer bo dober milijon evrov prispevala EU. Rok za prijavo na razpis se izteče 16. avgusta, izbrani izvajalec bo imel za dela na voljo skoraj leto in pol.

Pri urejanju Dunajske ceste občina teži k povečanju kolesarjenja in pešačenja, povečanju varnosti kolesarjev in pešcev ter spodbujanju počasnejše vožnje motornih vozil, ki naj tudi zaradi novih ureditev ne bi presegla dovoljenih hitrosti.

Projekt predvideva zoženje vozišča Dunajske ceste na štiripasovnem odseku med Vilharjevo cesto in Ruskim carjem s trenutnih 15 metrov na 12,5 metra, na dvopasovnem odseku med Ruskim carjem do krožišča Ježica pa bodo vozišče zožili z osmih oz. ponekod 8,5 metra na 6,5 metra. Zunanji vozni pasovi bodo tako po novem na štiripasovnem delu široki 3,25 metra, notranji tri metre, na dvopasovnem odseku pa bodo pasovi široki 3,25 metra.

Ker se na Dunajsko cesto priključuje veliko hišnih priključkov, stranskih ulic in ima veliko križišč, to v primeru kolesarske steze brez ustavljanja povzroča veliko klančin na kolesarski stezi oziroma (t. i. rodeo efekt), so izpostavili na občini. Da bi to obšli, bodo na odseku med iztekom krožišča Ježica in križišča Dunajske z Ulico 7. septembra ter odseku od Ulice 7. septembra do Baragove klančine s ceste na kolesarsko stezo izvedli strmo v območju varovalnega pasu v širini 0,5 do 0,9 metra. Navezav na priključke tako ne bodo izvedli s prilagajanjem kolesarske steze, ampak s prilagoditvijo priključka ali površin za pešce, izhaja iz razpisa.

Na Dunajski cesti sta med drugim predvidena tudi dva števca prometa (eden ob Bežigrajskem stadionu v smeri centra in drugi za severno obvoznico v smeri Ježica). Prav tako bodo uredili več stojal za kolesa ob večjih generatorjih kolesarskega prometa. Nova bodo tudi stojala za noge, kar je novost v Sloveniji. Kot izhaja iz razpisa, bodo stojala za noge eksperimentalno postavili v večjih križiščih ob Dunajski cesti.

Na celotni Dunajski cesti so v območjih križišč, avtobusnih postajališč in prehodov za pešce predvidene tudi taktilne oznake.

Ljubljana ima sicer okoli 260 kilometrov urejenih kolesarskih poti, poleg tega pa je kolesarjenje dovoljeno tudi v nasprotno smer po okoli 70 enosmernih ulicah in na nekaterih območjih za pešce v središču mesta.