c S
Za rekonstrukcijo ceste Radeče-Zidani Most v teku razpis za izvedbo del 12.08.2019 07:12 Radeče, 11. avgusta (STA) - Direkcija RS za infrastrukturo je objavila javni razpis za izvedbo del na cesti Radeče-Zidani Most. Odpiranje ponudb je predvideno 28. avgusta, rok za dokončanje del pa je 18 mesecev po podpisu pogodbe za izvedbo del, so za STA povedali na direkciji. Vrednost del je ocenjena na okoli 7,5 milijona evrov.

Če ne bo večjih zapletov pri javnem razpisu za izvajalca del, naj bi se rekonstrukcija glavne ceste Zidani Most-Radeče začela še letos.

V sklopu projekta je predvidena rekonstrukcija najbolj kritičnega odseka ceste v dolžini 1,2 kilometra ter ureditev pripadajoče komunalne infrastrukture, prometne opreme in signalizacije.

Predvidena je širitev ceste v smeri proti reki Savi. Posamezni vozni pas bo širok 3,25 metra, hkrati pa bodo uredili pilotne stene v skupni dolžini 684 metrov, zid iz armiranega betona v dolžini 60 metrov in tri škatlaste prepuste.

Po oceni radeškega župana Tomaža Režuna rekonstrukcija ceste najbolj zadeva prebivalce Radeč in tiste, ki se dnevno prevažajo na delo proti Zasavju in Celju.

Razlog za dokaj visoko ceno rekonstrukcije tiči v zahtevnosti del. Na desno stran, kjer poteka železniška trasa, ceste ni možno širiti, zato je edina preostala možnost utrjevanje cestišča na levi strani. Tam pa bo zaradi vse večjega spodjedanja reke Save, ki vztrajno najeda obstoječo dotrajano cesto, potrebno "pilotiranje."

V času gradbenih del je predviden izmenično enosmerni promet, ki bo urejen s semaforji. Če bodo zaradi zahtevnosti določenih gradbenih del potrebne popolne zapore, bo direkcija za infrastrukturo poskrbela, da bodo te v čim manjšem obsegu.

Direkcija se sicer zavzema, da bi bilo zastojev čim manj, a se kolonam predvsem v času prometnih konic najbrž ne bo možno izogniti.