c S
ATVP odvzela glasovalne pravice skladu Kylin in z njim povezanim delničarjem Hranilnice Lon 09.08.2019 11:51 Ljubljana, 09. avgusta (STA) - Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je zaradi kršitev zakona o prevzemih prepovedala uresničevanje glasovalnih pravic skladu Kylin oz. družbi Kylin Prime Group in sedmim z njo povezanim delničarjem Hranilnice Lon. Glasovalne pravice tem delničarjem sicer že nekaj časa mirujejo na podlagi podobnih ugotovitev Banke Slovenije.

Poleg irskega sklada Kylin oz. njegove švicarske družbe Kylin Prime Group so predmet odločbe ATVP še družbe Diamant In, Fin-Nep, Sagrada, Zlata zora in Lendmark ter delničarja Srečko Kenda in Damir Šešet.

Regulator trga vrednostnih papirjev je ugotovil, da ima Kylin Prime Group od 28. novembra lani zaradi povezanosti z drugimi omenjenimi delničarji v Hranilnici Lon skupaj v lasti 78.250 delnic te finančne ustanove, kar predstavlja 67,60 odstotka glasovalnih pravic.

Kylin Prime Group ima sam v lasti 11.502 delnici oz. 9,93 odstotka glasovalnih pravic, družba Lendmark ima v svojem imenu in za račun irskega sklada v lasti 1865 delnic oz. 1,61 odstotka glasovalnih pravic, ostalih šest omenjenih lastnikov pa vsak po 11.500 delnic oz. 9,93 odstotka glasovalnih pravic.

Skupaj tako Kylin Prime Group po ugotovitvah ATVP brez objave prevzemne ponudbe presega prevzemni prag, ki ga zakon določa pri eni tretjini glasovalnih pravic.

Prepoved uresničevanja glasovalnih pravic bo veljala, dokler bodisi Kylin Prime Group ne da prevzemne ponudbe, bodisi delničarji ne prodajo toliko delnic, da Kylin ne bo več presegal prevzemnega praga, ali pa delničarji z izjemo Klylina ne prodajo delnic najmanj v višini deleža glasovalnih pravic, zaradi katerega je nastopila obveznost dati prevzemno ponudbo.

Glasovalne pravice delničarjev, ki so predmet odločbe ATVP, sicer po pisanju Dela že od maja mirujejo. Banka Slovenije je namreč ugotovila, da brez njenega soglasja presegajo kvalificirani delež, zato jim je naložila odprodajo deleža, hranilnico pa pozvala k odvzemu glasovalnih pravic. Tako je bil tudi na junijski skupščini imenovan nadzorni svet po volji ostalih delničarjev hranilnice, med katerimi je glede na podatke iz letnega poročila za lani največji posamični lastnik znani podjetnik Otmar Zorn.

Irski sklad Kylin Prime Fund je sicer prek omenjene švicarske v Hranilnico Lon, ki se že nekaj časa želi preoblikovati v banko, vstopil junija lani prek dokapitalizacijskih postopkov in takrat uradno pridobil 17,28 odstotka delnic.

V nadaljevanju je na Banko Slovenije vložil zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v hranilnici, in sicer za delež v kapitalu in glasovalnih pravicah, ki je enak ali večji od 50 odstotkov, a kot rečeno, je po ugotovitvah bančnega nadzornika in ATVP v navezi z drugimi delničarji ta delež vmes dejansko že presegel.