c S
Zbornico komunalnega gospodarstva skrbi dogajanje v zvezi s Kemisom 08.08.2019 13:47 Ljubljana, 08. avgusta (STA) - V zbornici komunalnega gospodarstva so zelo zaskrbljeni glede dogajanja v zvezi s Kemisom, ki je danes prenehal dovažati odpadke, tudi nevarne, na Vrhniko. Bojijo se ponovitve situacije izpred dveh let, ko so se nevarni odpadki kopičili pri komunalnih podjetjih, je za STA povedal direktor zbornice Sebastijan Zupanc.

Zupanca skrbi ponavljanje zgodbe izpred dveh let, ko se je v Kemisu zgodil požar. "Takrat se je skorajda povsem ustavil prevzem nevarnih odpadkov," je povedal.

Manjši delež odpadkov je takrat prevzel Saubermacher Slovenija. Vsi ostali nevarni odpadki pa so ostajali po skladiščih podjetij, pri katerih katerih ti odpadki nastajajo v proizvodnem procesu, ter komunalnih podjetij, ki se ukvarjajo z zbiranjem nevarnih odpadkov v gospodinjstvih.

"V sodobni družbi nevarni odpadki nastajajo praktično vsak dan pri skoraj slehernem posamezniku," je opozoril Zupanc in dodal, da za te odpadke pač moramo poskrbeti. "Pred dvema letoma smo situacijo reševali, dokler ni Kemis začel ponovno delati. Šele takrat se je zadeva sanirala in smo spraznili skladišča. Ne vem pa, kaj se bo zgodilo zdaj," je povedal.

Komunalna in industrijska podjetja imajo svoja manjša skladišča za krajše obdobje skladiščenja nevarnih odpadkov. V komunalnih podjetjih kapacitete omogočajo skladiščenje teh odpadkov za približno mesec dni, zatem pa jih je treba predati naprej, v nadaljnjo predelavo in uničenje. Tudi zato, ker lahko sicer v njih pride do kemijskih sprememb, denimo pri raznih kemikalijah.

"Ni pa prostora za skladiščenje v daljšem obdobju," je opozoril Zupanc. Tako so pred dvema letoma v zbornici komunalnega gospodarstva imeli tudi vrsto sestankov z okoljskim ministrstvom in med drugim pozivali, naj začasno skladiščenje prevzame in uredi država, dokler se situacija ne uredi - dokler se ne odprejo nove izvozne poti.

"Takrat ni bilo nobenega posluha. Določena podjetja v Sloveniji so morala zmanjševati proizvodnjo, ker niso imela kam dati nevarnih odpadkov. Odpadki iz gospodinjstev pa so ostali na ramenih komunalnih podjetij, ki so si pomagala na takšen ali drugačen način," je opisal direktor zbornice komunalnega gospodarstva.

Opozoril je na zakonodajni vidik, saj komunale v primeru skladiščenja prevelikih količin odpadkov kršijo pridobljena uporabna in okoljevarstvena dovoljenja. Še bolj pa je izpostavljeno vprašanje varnosti.

"Če kopičiš večjo zalogo odpadkov, kot je dovoljeno, in nimaš predvidenih dodatnih ukrepov, se s tem povečuje tveganje za nesrečo. Če ne bomo našli rešitve in zagotoviti tekočega odvzema nevarnih odpadkov od komunalnih podjetij in posredno gospodinjstev, bomo imeli po Sloveniji le več manjših žarišč," je opozoril Zupanc.

V Kemisu so po njegovih besedah zadeve sedaj urejene skladno z najnovejšimi tehnologijami in požarno varnostjo. Začasna skladišča komunal pa niso urejena niti približno tako in je zato samo vprašanje, kdaj bo izbruhnil kak nov požar, je še dodal.

V Sloveniji sta sicer največja prevzemnika nevarnih odpadkov, ki imata tudi največji spekter nevarnih odpadkov, ki jih lahko sprejemata, Saubermacher Slovenija in Kemis. Ob njih nevarne odpadke v manjšem deležu prevzemata še Ekol in Ekologija, glavnina teh odpadkov pa gre prek Kemisa in Saubermacherja.

V podjetju Saubermacher Slovenija so za STA povedali, da težko že danes ocenijo, koliko dodatnih nevarnih odpadkov bi lahko prevzemali sami. To je namreč odvisno od same vrste odpadkov, pa tudi možnosti zagotovitve dodatnih kapacitet v tujini, je za STA povedal direktor družbe Robert Čajič.

Dodal je še, da zaenkrat še ne beležijo povečanega števila klicev podjetij, ki bi skušala svoje odpadke iz Kemisa preusmeriti k njim. Pričakujejo pa več povpraševanj v prihodnjih dneh.

Vrhniški Kemis je v sredo prejel odločbo gradbene inšpekcije, v skladu s katero so objekti, ki jih je družba gradila v sklopu sanacije po požaru maja 2017, nelegalna gradnja. Inšpekcija je družbi naložila, da mora do 30. junija 2020 nelegalno zgrajene objekte odstraniti in takoj prenehati z opravljanjem dejavnosti na zemljišču, kjer stojijo objekti.

V Kemisu se bodo glede pritožbe na odločbo gradbene inšpekcije odločili v 15 dneh. Ne glede na to pa so danes prenehal dovažati odpadke svojih partnerjev na Vrhniko.

Kemis je v zadnjega pol leta poskrbel za 13.067,4 tone odpadkov slovenskega gospodarstva, javnega sektorja in gospodinjstev. Med nevarnimi odpadki iz gospodinjstev so med drugim poskrbeli za barve, čistila, motorna olja, kemikalije, kozmetiko, pesticide, baterije in akumulatorje, sprejemali pa so tudi odpadke iz gospodarskih panog, kot so gradbeništvo, fitofarmacija in zdravstvo.