c S
Za podaljšanje letnih pravic ni treba oddajati vloge 08.08.2019 16:55 Ljubljana, 08. avgusta (STA) - Za podaljšanje letnih pravic, kot so državna štipendija, otroški dodatek, znižano plačilo vrtca ter subvencija malice in kosila, ni treba oddajati vloge. Centri za socialno delo o podaljšanju odločajo po uradni dolžnosti. Vlogo pa morajo oddati tisti, ki pravico uveljavljajo prvič, in v primeru, če je bila pravica na podlagi prve vloge zavrnjena.

Še vedno je treba centru sporočiti tudi spremembe, ki lahko vplivajo na upravičenost do omenjenih pravic, na njihovo višino ali obdobje prejemanja. Takšna sprememba je denimo sprememba šole ali fakultete, so pojasnili na Centru za socialno delo Ljubljana.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je konec julija predstavilo več ukrepov za čim hitrejše reševanje vlog za letne pravice, da se ne bi ponovile zadrege iz lanskega leta. Centri bodo morali namreč avgusta odločati o približno 113.000 vlogah oziroma 180.000 pravicah iz javnih sredstev.

Zadnja sprememba zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je ukinila fiktivni izračun pravice, do katere bi posameznik oziroma družina lahko bila upravičena, če bi jo uveljavila skladno z določenim vrstnim redom. Sprememba zagotavlja hitrejše reševanje vlog o pravicah iz javnih sredstev, predvsem o pravici do državne štipendije.

Postopek priznavanja državne štipendije so dodatno pospešili z možnostjo za izdajo dopolnilnih odločb glede dodatkov. Center bo namreč izdal odločbo tudi, če še ne bo imel vseh podatkov za odločitev o dodatkih za uspeh in za bivanje. Tako bodo dijaki in študentje najprej dobil osnovno štipendijo. Ko pa bodo centri imeli tudi druge podatke, bodo izdali dopolnilno odločbo in dodatki bodo izplačani za nazaj. Vendar pa bo dopolnilna odločba izdana le na zahtevo dijaka oziroma študenta.

Pač pa je treba še vedno vložiti vlogo za podaljšanje drugih pravic iz javnih sredstev, kot so denimo pravica do denarne socialne pomoči, varstveni dodatek, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, subvencija najemnine in oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev.