c S
Po interventnem zakonu doslej odpeljanih 5600 ton odpadne embalaže 07.08.2019 15:20 Ljubljana, 07. avgusta (STA) - V skladu z decembra lani sprejetim interventnim zakonom o odvozu nakopičene odpadne komunalne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč je bilo do 1. avgusta odpeljane 5627,24 tone odpadne embalaže, kažejo podatki okoljskega ministrstva. Še slabih 8000 ton embalaže čaka na odvoz; skupno naj bi država za ta namen odštela 1,8 milijona evrov.

Do začetka avgusta so izbrani izvajalci odpeljali vseh 1998,71 tone nakopičene embalaže iz savinjske, zasavske, posavske regije ter jugovzhodne Slovenije. V pomurski, podravski in koroški statistični regiji je bilo doslej prevzetih 1779,77 tone odpadne embalaže, ostaja še 335,69 tone.

V obalno-kraški, osrednjeslovenski in primorsko-notranjski regiji je bilo prevzete 590,34 tone odpadne embalaže, ostaja še 1066,33 tone. Iz osrednjeslovenske regije so izvajalci odpeljali 1258,42 tone, ostaja še 2191,58 tone odpadkov. Odvoz naj bi se od konca tega tedna začel tudi v gorenjski in goriški regiji, kjer se je nakopičilo 1993,40 tone odpadne embalaže.

Za del osrednjeslovenske in primorsko-notranjske regije, kjer je 2400 ton komunalne odpadne embalaže, pa ministrstvo za okolje ponavlja postopek javnega naročila. Za ta sklop namreč ni prejelo nobene ponudbe. Obvestilo o oddaji javnega naročila je že naročilo na portalu javnih naročil, predviden datum odpiranja ponudb pa je 9. september, so za STA povedali na ministrstvu.

Podatki ministrstva za okolje sicer kažejo še, da bo celoten interventni odvoz komunalne odpadne embalaže državo predvidoma stal 1,8 milijona evrov. Ta znesek lahko sicer država terja nazaj od družb za ravnanje z odpadno embalažo, ki naj ne bi opravile svojega dela.

Interventni zakon sicer ne pokriva le komunalne odpadne embalaže, ampak tudi odpadne nagrobne sveče. Teh je za odvoz označenih 695,96 tone, a država v več ponovljenih javnih razpisih ni našla izvajalca, ki bi opravil to nalogo. Nazadnje je bila ponudba za ta sklop "zaradi večje administrativne napake izločena", so pojasnili na ministrstvu za okolje. Tako se postopek naročanja tudi za ta sklop ponavlja.

Odvoz in obdelava odpadnih nagrobnih sveč naj bi državo stala še dodanih 152.415 evrov. Skupno naj bi tako znesek za odvoz embalaže in sveč znašal 1,95 milijona evrov.

Država je sicer že lani s spremembo uredbe o ravnanju z odpadno embalažo komunalnim podjetjem omogočila tudi, da sama oddajo neprevzeto odpadno embalažo končnim izvajalcem. Tako so lahko svojo kritično situacijo rešile komunale, ki zaradi katastrofalnega stanja niso mogle čakati na interventni odvoz. V skladu s to uredbo je bilo sklenjenih 39 pogodb za odvoz skupno 9980 ton odpadne embalaže, so dodali na okoljskem ministrstvu.

Ministrstvo za okolje in prostor je sicer v začetku poletja v javno obravnavo poslalo osnutek nove uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Predlog med drugim predvideva ukinitev količinskega praga dajanja embalaže v promet za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo. Ta je bil doslej pri 15 tonah letno.

Ker pa trenutno še velja stari sistem, se ponavljajo tudi stare težave. Družbi za ravnanje z odpadno embalažo Dinos in Interseroh sta junija opozorili, da se odpadna embalaža znova kopiči, enako je slišati od komunalnih podjetij.

"Nekatere družbe za ravnanje z odpadno embalažo zamujajo s prevzemom odpadne embalaže, družba Interseroh pa prevzema le simbolično količino. Njihova zaloga neodpeljane embalaže v našem skladišču vsak mesec naraste za približno 160 ton," so za STA povedali v ljubljanski družbi Voka Snaga.

"Če država prek svojih nadzornih mehanizmov ne bo uredila sprotnega prevzema odpadne embalaže, lahko spet pričakujemo že znane težave zaradi velikih količin nakopičene embalaže, ki bi jo sicer družbe za ravnanje z odpadno embalažo morale prevzemati oz. odvažati sproti, torej najkasneje v enem tednu," so dodali.

V Voka Snaga so pojasnili še, da se je odvoz odpadne embalaže znotraj interventnega zakona pri njih začel 21. junija in še poteka. Do 31. julija je bilo odpeljanih 1677 ton, v začasnem skladišču na Barju pa na odvoz čaka še 1872,3 tone embalaže.

Na ministrstvu za okolje so postregli z informacijami Inšpektorata RS za okolje in prostor. Inšpektorji so v okviru akcije nadzora pri komunalah oz. izvajalcih javne službe ravnanja z odpadki za obdobje prvih štirih mesecev tega leta ugotovili, da vse družbe za ravnanje z odpadki niso redno in v določenih količinah prevzemale zbrane komunalne odpadne embalaže. Izvajalci javne službe ravnanja z odpadki, torej komunalna podjetja, o količinah zbrane in s strani družb za ravnanje z odpadno embalažo prevzete komunalne odpadne embalaže inšpekciji poročajo mesečno.

Inšpekcija ukrepa v skladu s pristojnostmi in pooblastili v upravnem in prekrškovnem postopku, so dodali na ministrstvu. Na podlagi ugotovitev so bile tako v določenih primerih družbam za ravnanje z odpadno embalažo, ki kršijo okoljevarstvena dovoljenja, že izdane ureditvene odločbe, drugod pa ugotovitveni postopki še potekajo.