c S
Predlog novele za celovito ureditev pomožne policije že pripravljen 07.08.2019 15:15 Ljubljana, 07. avgusta (STA) - Ministrstvo za notranje zadeve, ki se zaveda nekaterih pomanjkljivosti v ureditvi statusa pomožnih policistov, je že pripravilo predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki bo v zakonodajni postopek vložen jeseni. Z njim bodo pomožno policijo uredili na novo in celovito, so zapisali na spletnih straneh državne uprave.

Podali pa so tudi primerjavo med plačili po stari uredbi o pomožni policiji, ki je bila v veljavi do februarja 2018, in novi uredbi, v veljavi od februarja 2018 naprej. Ob predpostavki, da bi se zaposleni pomožni policist usposabljal 40 ur v tednu, in sicer tri dni med delovnikom ter v soboto in nedeljo, bi v skladu s staro uredbo prejel plačilo v višini 210,73 evra bruto, v skladu z novo uredbo pa 126,44 evra bruto. Razlika je 84,29 evra, kar pomeni, da bi zaposleni pomožni policist za usposabljanje v skladu z novo uredbo prejel za 40 odstotkov nižje plačilo kot prej. Vendar zaposleni pomožni policist dobi tudi 100-odstotno nadomestilo plače pri svojem delodajalcu, so pojasnili.

Nezaposleni pomožni policist bi za usposabljanje tako po stari kot novi uredbi dobil enako plačilo v višini 221,83 evra. Prav tako bi enako plačilo po obeh uredbah dobil pomožni policist tudi za opravljanje nalog policije v miru, vojnem in izrednem stanju ne glede na to, ali je zaposlen ali ne.

Zakon o organiziranosti in delu v policiji in uredba o pomožni policiji ne predvidevata izplačevanja dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času in tega tudi nista nikoli predvidevala ne glede na morebitno drugačno razlago predpisov v preteklosti, so opozorili na ministrstvu.

Glede vpoklica pomožnih policistov zakon o organiziranosti in delu v policiji sicer določa, da o uporabi pomožne policije, ki traja do 30 dni v istem koledarskem letu, odloči minister na predlog generalnega direktorja policije. O vpoklicu za daljše obdobje pa odloči vlada na predlog ministra. Nihče od pomožnih policistov po opozorilu ministrstva tako ne bo opravljal dela več kot 30 dni, če o tem ne bo odločila vlada.